Newsletter - 27/2019

 

8. července 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
1. 7. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v prvním čtvrtletí 2019 schodku 2,3 mld. Kč, což představuje 0,18 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 41,7 % HDP, zatímco výdaje 41,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 1,80 procentního bodu (p. b.) na 33,99 % HDP.

1. 7.
Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2019
Míra zaměstnanosti
15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu 74,9 % a oproti květnu 2018 se zvýšila o 0,05 p. b. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,8 %, míra zaměstnanosti žen 67,8 %.
1. 7.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Trh práce (krajské srovnání) - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7. Tisková konference:
První odhady letošní úrody
Podle prvních odhadů má být letos sklizeno 7 019 tisíc tun obilí, o 8,5 % více než v roce 2018. Důvodem je jak vyšší hektarový výnos (+6,8 %), tak větší osevní plocha (+1,8 %). Naopak odhadovaná sklizeň řepky 1 239 tisíc tun je o 12,2 % nižší.
4. 7. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. čtvrtletí 2019
Pravidelná informace o vývoji v krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). Tentokráte doplněna vybranými údaji o správních obvodech obcí s rozšířenou působností za rok 2018 (v Praze o správních obvodech a městských částech), daty o dočasné nemocnosti podle krajů a okresů v roce 2018 a výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2018 (příjmy domácností, náklady na bydlení).
4. 7.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2019
Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se očekává ve výši 4 741 tis. tun, což je o 513 tis. tun (o 12,1 %) více než byla sklizeň 2018. Odhadovaný výnos 5,82 tun z jednoho hektaru je vyšší o 0,36 tun proti loňské skutečnosti. Odhad produkce jarního ječmene činí 1 083 tis. tun, tj. o 13 tis. tun (o 1,2 %) méně než je loňská skutečnost. Průměrný výnos odhadovaný ve výši 5,11 t/ha je o 0,18 t/ha (o 3,7 %) vyšší než loňská skutečnost.
4. 7. Odhady sklizní - červen 2019 
Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 7 019 tis. tun a řepky 1 239 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 550 tis. tun vyšší (+8,5 %), zatímco řepky se podle odhadu sklidí o 172 tis. tun méně (−12,2 %).
4. 7.
Osevní plochy zemědělských plodin - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2019
Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2019 činí 3 524 tis. ha, tj. o 443 ha více než v roce loňském. Obiloviny jsou pěstovány na 55,0 % osevní plochy, z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 33,1 % osevní plochy. Okopaniny tvoří 3,4 %, olejniny 18,5 % (z toho řepka činí 83,5 % z olejnin celkem), pícniny na orné půdě 20,3 % (z toho jednoleté činí 11,8 %) osevní plochy.  

Připravujeme:
8. 7. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - květen 2019
8. 7. Průmysl - květen 2019
8. 7. Stavebnictví - květen 2019
8. 7. Porážky hospodářských zvířat - květen 2019
8. 7. Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2019
8. 7. Průmysl - měsíční data - květen 2019
8. 7. Index stavební produkce - květen 2019
8. 7. Stavební povolení - květen 2019
8. 7. Bytová výstavba - květen 2019
8. 7. Zahraniční obchod - květen 2019
8. 7. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - květen 2019
8. 7. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - květen 2019
8. 7. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - květen 2019
8. 7. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019 (revize 2)
8. 7. Stavební povolení - květen 2019

8. 7. Index stavební produkce - květen 2019
8. 7. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - květen 2019
9. 7. Návštěvnost v hotelech - květen 2019
9. 7. Maloobchod - květen 2019
9. 7. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2019
9. 7. Služby - měsíční indexy tržeb - květen 2019
9. 7. Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2019
9. 7. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - květen 2019
9. 7. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - květen 2019
11. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2019
11. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 2. čtvrtletí 2019
11. 7. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2019
11. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červen 2019
11. 7. Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2019
11. 7. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - květen 2019
12. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červen 2019
12. 7. Energetika - Energetická bilance ČR - 2017
12. 7. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - květen 2019

Informace ze světa:
2. 7. Statistics Slovenia: Pěstování zeleniny v bio kvalitě bylo v loňské roce opět na vzestupu
3. 7. Eurostat:
Příčina úmrtí? U 3 z 10 zemřelých je to rakovina
3. 7. Statistics Austria: Počet dětí, které chodí do školky, se za posledních 10 let zdvojnásobil

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10