Newsletter - 27/2018

 

9. července 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
2. 7. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2018
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v prvním čtvrtletí 2018 přebytku 0,72 % HDP, při meziročním růstu o 0,44 procentního bodu (p. b.). Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 4,13 p. b. na 35,82 % HDP. Oproti předchozímu čtvrtletí míra zadlužení vzrostla o 1,15 p. b.
2. 7. Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování - 1. čtvrtletí 2018
Odvětví finančního zprostředkování vykázalo v 1. čtvrtletí roku 2018 nárůst průměrného počtu zaměstnanců ve fyzických osobách o 2,1 %. Průměrná mzda fyzických osob se meziročně zvýšila o 2,9 % na 54 847 Kč. Výsledek hospodaření v odvětví se od ledna do března oproti stejnému období minulého roku snížil o 59,7 %.
2. 7.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2018
Míra zaměstnanosti 15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu 75,0 % a oproti květnu 2017 se zvýšila o 1,6 p. b.
2. 7. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 7.
Trh práce (krajské srovnání) - 2017
Informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce tentokrát mj. i v podobě infografik.
2. 7.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 7.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 7.
Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
2. 7.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
4. 7. Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. čtvrtletí 2018
Pravidelná informace o vývoji v krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). Tentokráte doplněna vybranými údaji správních obvodů obcí s rozšířenou působností za rok 2017 (v Praze o správních obvodech a městských částech), daty o nemocnosti podle krajů a okresů v roce 2017 a výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2017 (příjmy domácností, náklady na bydlení).
4. 7.
Maloobchod - květen 2018
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v květnu reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,0 %, stejně jako bez očištění.
4. 7.
Služby - měsíční indexy tržeb - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2018
První letošní odhad předpokládá produkci základních obilovin ve výši 6 298 tis. tun zrna. Při porovnání s loňskou skutečností je to o 561 tis. tun méně, tj. o 8,2 %. Odhadovaný průměrný výnos základních obilovin 5,04 t/ha je o 0,40 t/ha nižší než loňská definitivní sklizeň (5,43 t/ha).
4. 7. Odhady sklizní - červen 2018
Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 298 tis. tun a řepky 1 221 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 561 tis. tun nižší (−8,2 %), řepky se podle odhadu sklidí o 75 tis. tun více (+6,5 %).
4. 7.
Osevní plochy zemědělských plodin - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2018
Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2018 činí 3 523 tis. ha, tj. o 2 tis. ha více (o 0,1 %) než v roce loňském.
4. 7. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Porážky hospodářských zvířat – květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Návštěvnost v hotelech - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Průmysl - květen 2018
Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla reálně o 1,4 %. Po očištění o sezónní vlivy vzrostla v porovnání s předchozím měsícem o 2,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,5 %.
9. 7.
Stavebnictví - květen 2018
Stavební produkce v květnu 2018 reálně meziročně vzrostla o 10,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 10,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 17,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 53,3 % bytů více.
9. 7.
Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Průmysl - měsíční data - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Index stavební produkce - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Stavební povolení - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Bytová výstavba - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Zahraniční obchod - květen 2018
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 6,9 mld. Kč, který byl meziročně o 8,2 mld. Kč nižší.
9. 7.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 7.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
11. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2018
11. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červen 2018
11. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 2. čtvrtletí 2018
11. 7. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2018
12. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červen 2018

Informace ze světa:
6. 7. Eurostat: Třetina evropských domácností jsou domácnosti jednotlivců
6. 7. Statistics Netherlands: Pětina obyvatel Nizozemska je velmi šťastná
6. 7. FAO: Lesy jsou pro budoucnost lidstva důležité

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.
 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 
Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10