Newsletter - 27/2017

 

10. července 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
3. 7. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2017
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí
v prvním čtvrtletí 2017 dosáhlo přebytku 0,18 % HDP, přičemž ve stejném období předchozího roku byl zaznamenán deficit -0,75 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně mírně poklesla na 39,90 % HDP
3. 7. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 7.
Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
3. 7.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
3. 7.
Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2016
Vybrané údaje za obce Pardubického kraje z oblasti demografické statistiky, struktury pozemků, vybavenosti, nezaměstnanosti, struktury ekonomických subjektů, bytové výstavby a dalších v členění podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

4. 7. Statistický bulletin -
Hl. m. Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná informace o vývoji v krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). Tentokráte doplněna vybranými údaji správních obvodech obcí s rozšířenou působností za rok 2016 (v Praze o správních obvodech a městských částech), daty o nemocnosti podle krajů a okresů v roce 2016 a výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2016 (příjmy domácností, náklady na bydlení).

4. 7.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Zahraniční obchod - květen 2017
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 14,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,8  mld. Kč nižší.

4. 7.
Zahraniční obchod se zbožím (přeshraniční statistika) - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
4. 7.
Zahraniční obchod se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí) - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 7.
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2017
První letošní odhad předpokládá produkci základních obilovin ve výši 6 945 tis. tun zrna. Při porovnání s loňskou skutečností je to o 785 tis. tun méně, tj. o 10,1 %. Odhadovaný průměrný výnos základních obilovin 5,50 t/ha je o 0,62 t/ha nižší než loňská definitivní sklizeň (6,12 t/ha).
4. 7.
Odhady sklizní - červen 2017
Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 945 tis. tun a řepky ve výši 1 254 tis. tun. V porovnání s loňskou velmi dobrou sklizní se očekává nižší úroda základních obilovin o 785 tis. tun (−10,1 %) a řepky o 105 tis. tun (−7,7 %).
4. 7.
Osevní plochy zemědělských plodin - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
4. 7.
Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2017
Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2017 činí 3 521 tis. ha, tj. o 33 tis. ha více (o 0,9 %) než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 498 tis. ha, což je zvýšení o 4 tis. hektarů (o 0,2 %) proti roku předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě je 70,9 %. Na trvalé travní porosty připadá 978 tis. ha, tj. o 30 tis. ha (o 3,1 %) více než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 27,8 %. Výměra orné půdy neoseté a úhoru 26 tis. ha se snížila, a to o 4 tis. ha (o 13,0 %) a reprezentuje 1,1 % z výměry orné půdy.
7. 7.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
7. 7.
Průmysl - květen 2017
Průmyslová produkce v květnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 10,7 %, bez očištění byla vyšší o 8,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,5 %.
7. 7.
Stavebnictví - květen 2017
Stavební produkce v květnu 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 6,3 %, bez očištění se zvýšila o 4,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 1,4 %. Bylo zahájeno meziročně o 23,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 9,0 % bytů méně.
7. 7. Maloobchod - květen 2017
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v květnu reálně meziměsíčně o 1,2 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 6,9 %, bez očištění o 5,7 %.

7. 7.
Porážky hospodářských zvířat - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
7. 7.
Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
7. 7.
Průmysl - měsíční data - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 7.
Index stavební produkce - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 7.
Stavební povolení - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 7.
Bytová výstavba - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Služby - měsíční indexy tržeb - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Indexy tržeb v maloobchodě - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 7.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 7.
Stavební práce "S" - rok 2016
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
10. 7. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb - červen 2017
10. 7. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - duben 2017
10. 7. Návštěvnost v hotelech - květen 2017
12. 7. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2017
12. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2017
12. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - červen 2017
12. 7. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 2. čtvrtletí 2017
13. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - červen 2017
14. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červenec 2017
14. 7. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - 2016

Informace ze světa:
4. 7. Eurostat: Nová experimentální statistika příjmů, spotřebě a bohatství domácností
5. 7. Eurostat: Kdo v zemích EU stojí mimo pracovní trh?
7. 7. Eurostat: Kam jezdí turisté v EU nejčastěji? Nejvíce přenocování hlásí Kanárské ostrovy

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10