Newsletter - 26/2023

 

30. června 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
26. 6. Časové řady vybraných indikátorů důvěry - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 6. Konjunkturální průzkumy - červen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 6. Konjunkturální průzkumy - červen 2023
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 3,8 bodu na hodnotu 90,3, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 4,2 bodu na hodnotu 91,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,7 bodu na hodnotu 86,8.
28. 6. Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika, Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 2021
Vybrané údaje o struktuře obyvatelstva, domácností, domovního a bytového fondu, zpracované podle místa obvyklého pobytu. Ve vybraných ukazatelích publikace obsahují i srovnání s výsledky předchozích sčítání. Doplněny jsou stručnými komentáři, grafy, kartogramy a metodickými vysvětlivkami.
28. 6. Studenti vysokých škol v přírodovědných, technických a ICT oborech - 2023
Na konci roku 2022 studovalo přírodovědné obory na vysokých školách v Česku přibližně 23 tisíc osob, ICT obory 23,5 tisíce a technické obory téměř 37 tisíc. Tato skupina tvořila celkem 27 procent všech vysokoškolských studentů. Počet studujících ICT a přírodovědné obory v posledních letech rostl, u technických oborů pak klesal.
29. 6. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - duben 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Indexy cen bytových nemovitostí - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6. Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech - 2013–2022
V roce 2022 zemřelo v Česku celkem 120 219 obyvatel, což bylo nejméně za období výskytu epidemie covid-19.  Nejčastější příčinou smrti byla ischemická chronická choroba srdeční, následovala srdeční selhání a cévní nemoci mozku.
30. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná informace o vývoji v krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). Tentokráte doplněna vybranými údaji o správních obvodech obcí s rozšířenou působností za rok 2022 (v Praze údaji o správních obvodech a městských částech) a daty o nemocnosti podle krajů a okresů v roce 2022.
30. 6. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2023
Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v květnu 75,9 %. Oproti květnu 2022 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,6 %, u žen 70,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,2 %, u 30–49 let 86,9 %, u 50–64letých 83,6 %.
30. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2023
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 1,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně klesla o 2,6 % a míra úspor klesla o 0,6 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků klesla proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 procentního bodu.
30. 6. Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 26. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Roční národní účty - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních) - 2019 až 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů - 2019 až 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Volba prezidenta republiky - 2013 - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2023 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Energetika - Energetická bilance ČR - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Základní ukazatele národních účtů - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Energetika - Spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelů užití - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6. Statistická data pro územně analytické podklady - 2022
30. 6. Vybrané finanční ukazatele (roční) v průmyslu - 2010-2021Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
3. 7. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2023
3. 7. Výroba masa na jatkách - květen 2023
3. 7. Pracovní místa v ČSÚ - červenec 2023
3. 7. Porážky hospodářských zvířat - květen 2023
3. 7. Hlavní makroekonomické ukazatele
3. 7. Trh práce (krajské srovnání) - 2022
3. 7. Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2023
3. 7. Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2023
3. 7. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2023
3. 7. Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - 2022
3. 7. Registr ekonomických subjektů – otevřená data - červen 2023
4. 7. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2023
4. 7. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2023
4. 7. Odhady sklizní - červen 2023
4. 7. Osevní plochy zemědělských plodin - 2023
4. 7. Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2023
4. 7. Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů - 2023
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2023
7. 7. Index stavební produkce - květen 2023
7. 7. Index průmyslové produkce - květen 2023
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2023
7. 7. Stavební produkce a zakázky - květen 2023
7. 7. Stavební povolení a bytová výstavba - květen 2023
7. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 27. kalendářní týden 2023
7. 7. Stavební povolení - květen 2023
7. 7. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - květen 2023
7. 7. Průmysl - květen 2023
7. 7. Stavebnictví - květen 2023
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - květen 2023
7. 7. Průmysl - měsíční data - květen 2023
7. 7. Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2023
7. 7. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - květen 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 54 22
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10