Newsletter - 26/2022

 

1. července 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
27. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 6.
ČSÚ a zpracování výsledků voleb
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6.
Index cen bytových nemovitostí - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6.
Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 6.
Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech - 2012–2021
V roce 2021 zemřelo 139 891 obyvatel Česka, nejvíce od konce druhé světové války. Ve srovnání s rokem 2020 byl počet zemřelých vyšší o 10,6 tisíce, oproti roku 2019 pak o 27,5 tisíce. Více než jednu šestinu zemřelých v roce 2021 (18 %) měl na svědomí covid-19 a stal nejčastější příčinou smrti.
30. 6.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2022 
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2022
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 5,6 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně snížila o 0,4 % a míra úspor poklesla o 4,0 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 procentního bodu.

30. 6.
Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Energetika - Energetická bilance ČR - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Roční národní účty - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2022 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Základní ukazatele národních účtů - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Statistická data pro územně analytické podklady - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 6.
Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
Ženy se dvěma dětmi jsou v populaci zastoupeny nejčastěji, průměrný počet dětí narozených jedné ženě je 1,57. Data o počtu narozených dětí doplnil ČSÚ o třídění podle věku žen, jejich dosaženého vzdělání a rodinného stavu.
1. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 26. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2022
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2022 schodku ve výši 6,1 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 1,1 p. b. na 42,8 % HDP.

1. 7.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Trh práce (krajské srovnání) - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 7.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
4. 7. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 1. čtvrtletí 2022
4. 7. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2022
4. 7. Porážky hospodářských zvířat - květen 2022
4. 7. Výroba masa na jatkách - květen 2022
4. 7. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2022
4. 7. Odhady sklizní - červen 2022
4. 7. Osevní plochy zemědělských plodin - 2022
4. 7. Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2022
4. 7. Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů - 2014-2022
4. 7. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
7. 7. Index nabídkových cen bytů - 2. čtvrtletí 2022
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2022
7. 7. Index stavební produkce - květen 2022
7. 7. Index stavební produkce - květen 2022
7. 7. Bytová výstavba - květen 2022
7. 7. Stavební povolení - květen 2022
7. 7. Průmysl - květen 2022
7. 7. Stavebnictví - květen 2022
7. 7. Index průmyslové produkce - květen 2022
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím - květen 2022
7. 7. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - květen 2022
7. 7. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - květen 2022
7. 7. Průmysl - měsíční data - květen 2022
8. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 27. kalendářní týden 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10