Newsletter - 26/2021

 

25. června 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
21. 6. Indexy cen průmyslových výrobců - květen 2021
Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 0,9 %,
meziročně se zvýšily o 5,1 %, což bylo čtvrté zvýšení v řadě v roce 2021 (v dubnu o 4,6 %).
21. 6.
Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2020 předběžná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 6.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 19. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 6.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 19. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 6.
Konjunkturální průzkum - červen 2021
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 4,3 bodu na hodnotu 104,0, přičemž vzrostly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 4,6 bodu na hodnotu 103,7 a indikátor důvěry spotřebitelů o 2,7 bodu na hodnotu 105,5. Ve srovnání s červnem loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na výrazně vyšší úrovni.

24. 6.
Konjunkturální průzkumy - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 6.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 6.
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2021
Jediný odborný demografický časopis v ČR s dlouhou tradicí. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehled o populačním vývoji v ČR i v zahraničí. Poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů.
25. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 25. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 6.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 6.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
29. 6. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2021
29. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2021
29. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2021
29. 6. Index cen bytových nemovitostí - 1. čtvrtletí 2021
29. 6. Roční národní účty - 2019, 2020
29. 6. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2021 (revidovaná data)
29. 6. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 20. kalendářní týden 2021
29. 6. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 20. kalendářní týden 2021
29. 6. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - duben 2021
30. 6. Tisková konference:
Příčiny smrti v roce 2020
30. 6. Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 1. čtvrtletí 2021
30. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky) - 1. čtvrtletí 2021 (pouze anglicky)
30. 6. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 1. čtvrtletí 2021
30. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2021
30. 6. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2021
30. 6. Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2020
30. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2020
30. 6. Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2019
30. 6. Čísla z první ruky Praha (anglicky) - 2020 (pouze anglicky)
30. 6. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2021
30. 6. Základní ukazatele národních účtů - 1990-2020
30. 6. Čísla z první ruky Praha - 2020
30. 6. Energetika - Energetická bilance ČR - 2019
30. 6. Euroregiony v České republice - 2014 - 2020
30. 6. Statistická data pro územně analytické podklady - 2020
30. 6. Dluh sektoru vládních institucí - 1.čtvrtletí
30. 6. Finanční účty sektoru vládních institucí - 1.čtvrtletí
1. 7. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2021
1. 7. Hlavní makroekonomické ukazatele
1. 7. Pracovní místa v ČSÚ - červenec 2021
1. 7. TRH PRÁCE (krajské srovnání) - 2020
1. 7. Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví - 2020
2. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 26. kalendářní týden 2021
2. 7. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2021
2. 7. Odhady sklizní - červen 2021
2. 7. Osevní plochy zemědělských plodin - 2021
2. 7. Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2021
2. 7. Porážky hospodářských zvířat - květen 2021
2. 7. Výroba masa na jatkách - květen 2021
2. 7. Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů - 2014-2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10