Newsletter - 26/2020

 

26. června 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
22. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 6.
Využívání informačních a komunikačních technologií studenty - 2019
Výběrové šetření o využívání ICT  v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT) provedené ČSÚ v roce 2019 ukázalo, že téměř 100 % českých studentů používá internet, počítač nebo chytrý mobilní telefon. Použití ICT pro mimoškolní aktivity je pak u studentů spojeno se sledováním videoklipů, poslechem hudby, používáním sociálních sítí nebo posíláním zpráv.
23. 6.
Počet zemřelých - 18. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 6.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 18. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 6.
Konjunkturální průzkumy - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 6.
Konjunkturální průzkum - červen 2020
Celková důvěra v ekonomiku se v červnu meziměsíčně zvýšila, přesto stále zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti květnu vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 77,2, indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o  2,2 bodu na hodnotu 73,8 a  indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,4 bodu na  hodnotu 93,3. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
24. 6. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 6.
Indexy cen průmyslových výrobců - květen 2020
Ceny průmyslových výrobců byly meziměsíčně vyšší o 0,4 %,
výrobců meziročně klesly o 0,9 % (v dubnu o 0,8 %). Byl to nejhlubší pokles od listopadu 2016.
25. 6.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - květen 2020
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu.
25. 6. Čísla z první ruky Praha - 2019
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2019.

26. 6. Statistika&My – červen 2020
Červnové číslo časopisu se zaměřilo na dopady pandemie covid-19. Koronavirus zasáhne trhy práce s odstupem. Čtvrtina podniků očekává do půl roku návrat na předkrizovou úroveň. Koronavirus těžce dopadl nejen na českou ekonomiku. Mračna nad cestovním ruchem. Pandemie moru v minulosti změnily tvář světa. Rozhovor s ředitelem sekce IT Českého statistického úřadu Petrem Böhmem. Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, je zapřísáhlý odpůrce sběru dat prostřednictvím výkazů.
26. 6. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2020
Jediný odborný demografický časopis v ČR s dlouhou tradicí. Obsahuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí. Z obsahu:
Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech; Duševní poruchy a omezení svéprávnosti v České republice v regionálním pohledu; Přispěl zákon o sociálních službách ke zvýšení jejich dostupnosti?
26. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 26. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 6.
Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2019 - předběžná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 6.
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů – 2006–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 6.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
29. 6. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2020
29. 6. Index cen bytových nemovitostí - 1. čtvrtletí 2020
29. 6. Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby - 2000 - 2019
29. 6. Základní ukazatele národních účtů - 1990 - 2019
30. 6. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 1. čtvrtletí 2020
30. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2020
30. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2020
30. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2020
30. 6. Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 1. čtvrtletí 2020
30. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky) - 1. čtvrtletí 2020 (pouze anglicky)
30. 6. Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2019
30. 6. Statistická data pro územně analytické podklady - 2019
30. 6. Roční národní účty - revize celé časové řady
30. 6. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2020 (revidovaná data)
30. 6. Energetika - Energetická bilance ČR - 2018
30. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2019
30. 6. Počet zemřelých - 19. kalendářní týden 2020
30. 6. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 19. kalendářní týden 2020
30. 6. Statistika zahraničních afilací - 2017
1. 7. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
1. 7. Pracovní místa v ČSÚ - červenec 2020
1. 7. Hlavní makroekonomické ukazatele
1. 7. Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
1. 7. Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
1. 7. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
1. 7. Trh práce (krajské srovnání) - 2019
2. 7. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2020
3. 7. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 27. kalendářní týden 2020
3. 7. Porážky hospodářských zvířat - květen 2020
3. 7. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2020
3. 7. Odhady sklizní - červen 2020
3. 7. Osevní plochy zemědělských plodin - 2020
3. 7. Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10