Newsletter - 26/2019

 

28. června 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
24. 6. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 6.
Konjunkturální průzkum - červen 2019
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti květnu poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 95,2. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,7 bodu na hodnotu 93,1. Indikátor důvěry spotřebitelů se nezměnil a zůstal na hodnotě 105,1. Ve srovnání s červnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
24. 6.
Konjunkturální průzkumy - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 6.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - květen 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 2,9 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v dubnu.
25. 6. Indexy cen průmyslových výrobců - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 6.
Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2019
Nebytových budov se v roce 2018 postavilo meziročně o 50,7 % více. Nejvíce jich bylo postaveno v Jihomoravském kraji, v Praze byly postavené budovy nejdražší a prostorově největší.

27. 6.
Demografie
Sjednocujícím tématem druhého letošního čísla odborného demografického časopisu je plodnost a porodnost. Druhé dítě – důvody neplánovaného odkladu a časování jeho narození. Kde se berou jedináčci? Faktory související s jednodětností v ČR. Diferenční plodnost v česku z dat Proměny české společnosti.
28. 6.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2019
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 3,1 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 3,8 % a míra úspor poklesla o 0,8 p. b. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 p. b.
28. 6.
Dokončené byty v obcích – 1997–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Základní ukazatele národních účtů – 1990–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Statistická data pro územně analytické podklady - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2018
Pohyb a věková struktura obyvatel kraje, okresů, SO ORP, SO POÚ a obcí k 31. 12. 2018. Publikace je doplněna údaji o věkovém složení obyvatel Plzeňského kraje v letech 2008–2018, řadou grafů, kartogramů a kartodiagramů

28. 6. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2018
Základní demografické ukazatele za rok 2018 o pohybu a věkovém složení obyvatel Zlínského kraje. Data jsou zpracována v členění podle okresů, správních obvodů obcí s rozšířenou působností a měst. Jsou zde uvedeny počty obyvatel podle pohlaví, produkčních skupin a také pohyb obyvatel v obcích kraje.

28. 6.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Roční národní účty - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Čísla z první ruky Praha - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců - 2010 –2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby – 2000–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 6.
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů – 2006–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
1. 7. Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
1. 7. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 1. čtvrtletí 2019
1. 7. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 1. čtvrtletí 2019
1. 7. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2019
1. 7. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2019
1. 7. Finanční účty sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
1. 7. Dluh sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
1. 7. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
1. 7. Trh práce (krajské srovnání) - 2018
1. 7. Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 1. čtvrtletí 2019
1. 7. Hlavní makroekonomické ukazatele
4. 7. Tisková konference:
První odhady letošní úrody
4. 7. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. čtvrtletí 2019
4. 7. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 1. čtvrtletí 2019
4. 7. Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2019
4. 7. Odhady sklizní - červen 2019 
4. 7. Osevní plochy zemědělských plodin - 2019
4. 7. Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2019

Informace ze světa:
27. 6. Eurostat: Třetina cest obyvatel EU se uskuteční v rámci domovské země
27. 6. WHO:
Trachom – nejčastější infekční příčinu oslepnutí – se podařilo eliminovat o 90 %
28. 6. Statistics Slovenia:
Mužů v pedagogických sborech na základních školách přibývá

 

Příští newsletter vyjde v pondělí 8. července 2019.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10