Newsletter - 25/2020

 

19. června 2020
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

 

Vydali jsme:
15. 6.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

15. 6.
Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

15. 6.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

15. 6.
Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

15. 6.
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2020
Opatření, která byla proti šíření nákazy zavedena, přispěla k meziročnímu poklesu hrubého domácího produktu (HDP) o 2,0 %
a mezičtvrtletnímu o 3,3 %. Z pohledu výdajových složek HDP nejhlubší propad nastal u investiční aktivity (meziročně o 5,5 %, mezičtvrtletně o 9,7 %), která je tradičně nejcitlivější na negativní šoky.
16. 6. Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

16. 6.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

16. 6.
Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

16. 6.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

16. 6.
Indexy cen výrobců - květen 2020
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,3 %. Zvýšily se ceny průmyslových výrobců o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,7 % a ceny průmyslových výrobců o 0,9 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.
16. 6.
Počet zemřelých - 17. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

16. 6.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 17. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

18. 6.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

19. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 25. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

19. 6.
Dokončené byty v obcích – 1997–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

19. 6.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 2/2020 (pouze anglicky)
Nová Statistika č. 2/2020 přináší analytické články zabývajících se např. determinanty růstu produktivity, vztahem emise CO2 – hospodářský růst, analýzou cenových změn potravin, nebo analýzou spotřebitelského chování (v tomto čísle od autorů z odborných a vědeckých zahraničních institucí).

 

Připravujeme:
22. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2018

23. 6. Počet zemřelých - 18. kalendářní týden 2020

23. 6. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 18. kalendářní týden 2020

24. 6. Konjunkturální průzkumy - červen 2020

24. 6. Konjunkturální průzkum - červen 2020

24. 6. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - červen 2020

25. 6. Indexy cen průmyslových výrobců - květen 2020

25. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - květen 2020

26. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 26. kalendářní týden 2020

26. 6. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2019 - předběžná data

26. 6. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů - 2006 - 2019

26. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry - 2019

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.
 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz
 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.
 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.
 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10