Newsletter - 25/2019

 

21. června 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
17. 6. Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 6. Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 6. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 6. Indexy cen výrobců - květen 2019
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, průmyslových výrobců o 0,5 % a stavebních prací o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky stagnovaly. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 10,5 %, průmyslových výrobců o 3,8 %, stavebních prací o 5,5 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.
17. 6. Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 6. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 6. Tisková konference: Jak se žije lidem se zdravotním postižením
Mezi obyvateli Česka je zhruba 13 % osob se zdravotním postižením. Jde o 1 mil. 152 tis. lidí, kteří jsou kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě omezeni v běžných činnostech, nebo i jejich zdravotní stav jako dlouhodobě nepříznivý posoudil lékař. Většině z nich činí potíže obyčejné každodenní aktivity, jako je dopravit se, kam potřebují, nakupovat nebo vykonávat běžné domácí práce.
19. 6. Indexy spotřebitelských cen - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 6. Statistika&My - červen 2019
Jak žijeme – to je tématem červnového čísla časopisu Statistika&My. Každý jedenáctý je ohrožen příjmovou chudobou. Drůbež doma chováme pro vejce, nikoli na maso. Počet neschopenek stále roste. Štěstí je krásná věc, dokonce i měřitelná. Desetina domácností dává za bydlení téměř polovinu svých příjmů. Český průmysl nedělá jen auta.  Ohlédnutí za volbami do Evropského parlamentu. Výdaje na zdravotní péči jsou v porovnání s EU nízké.
21. 6. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 2/2019 (pouze anglicky)
Odborné články zaměřené se např. na sociální a materiální deprivaci obyvatel ČR, vztah mezi emisemi CO2 a vybranými ekonomickými parametry, nebo problematiku zemědělské výrovy (zpracování a ceny hospodářských zvířat), dále metodologické příspěvky z univerzit v polské Toruni a maďarské Budapešti, další příspěvek ke 100. výročí státní statistiky a samozřejmě i informace o nových publikacích a nadcházejících statistických konferencích.
21. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
24. 6. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - červen 2019
24. 6. Konjunkturální průzkum - červen 2019
24. 6. Konjunkturální průzkumy - červen 2019
25. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - květen 2019
25. 6. Indexy cen průmyslových výrobců - květen 2019
26. 6. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2019
28. 6. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 1. čtvrtletí 2019
28. 6. Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2019
28. 6. Dokončené byty v obcích - 1997 - 2018
28. 6. Základní ukazatele národních účtů - 1990 - 2018
28. 6. Statistická data pro územně analytické podklady - 2018
28. 6. Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2018
28. 6. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2019
28. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2018
28. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry - 2018
28. 6. Roční národní účty - 2019
28. 6. Čísla z první ruky Praha - 2018
28. 6. Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců - 2010 - 2018
28. 6. Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby - 2000 - 2018
28. 6. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů - 2006 - 2018

Informace ze světa:
19. 6. Destatis: Sluneční brýle? Téměř jistě byly do Německa dovezeny z Číny
19. 6. Eurostat: Od roku 2010 vzrostly v EU ceny nemovitostí o 15 %, v Estonsku dokonce o 83 %
20. 6. WHO: Čtvrtině případů epilepsie je možné předejít

                                                      

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10