Newsletter - 24/2022

 

17. června 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
13. 6. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 6.
Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 6.
Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2022
Počet obyvatel České republiky v průběhu prvního čtvrtletí roku vzrostl podle předběžných výsledků o 3,2 tisíce na 10,52 milionu. Přírůstek byl vytvořen pouze kladným saldem zahraniční migrace (10,8 tisíce), neboť přirozenou měnou obyvatel ubylo (o 7,6 tisíce). Počet sňatků meziročně vzrostl, naopak živě narozených dětí a zemřelých obyvatel bylo oproti 1. čtvrtletí roku 2021 méně.
13. 6.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 6.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 6.
Stavební práce "S" - 2021 předběžná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2022
Stavební společnosti provedly v roce 2021 stavební práce v hodnotě 579 miliard Kč, což je meziročně o 8,1 % více. Nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následoval kraj Jihomoravský. Tři čtvrtiny z celkového objemu připadaly na novou výstavbu, rekonstrukci a modernizaci.

15. 6.
Statistika&My - červen 2022
Červnové číslo se věnuje situaci českých domácností. Kolik je nás v jedné domácnosti. Jak se žije dětem v Česku. Domácnosti se snaží zajistit proti inflaci. Jaká je práce tazatele – o tom se dočtete v rozhovoru se dvěma tazatelkami ČSÚ. České předsednictví se blíží. 
16. 6.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 6.
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2022
V 1. čtvrtletí 2022 byl hrubý domácí produkt (HDP) meziročně vyšší o 4,8 %. K meziročnímu navýšení výrazně přispělo srovnání s pandemickými restrikcemi omezeným 1. kvartálem 2021. I proto k meziročnímu růstu nejvíce přispívala spotřeba a investice, zatímco vliv bilance zahraničního obchodu byl silně negativní. 

16. 6.
Indexy cen výrobců - květen 2022
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 5,9 % a meziročně o 39,2 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 1,9 % a meziročně o 27,9 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,1 % a meziročně o 13,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 5,8 %.
16. 6.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 6.
Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 6.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 24. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 6.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 2/2022 (pouze anglicky)
Druhé letošní číslo odborného recenzovaného anglickojazyčného čtvrtletníku ČSÚ.

17. 6.
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2022
Aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí; data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích.

Připravujeme:
20. 6. Indexy cen průmyslových výrobců - květen 2022
20. 6. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC - 2021 předběžná data
20. 6. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
21. 6. Ochrana průmyslového vlastnictví - v roce 2021
23. 6. Inovační aktivity podniků - 2018–2020
24. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 25. kalendářní týden 2022
24. 6. Konjunkturální průzkumy - červen 2022
24. 6. Časové řady vybraných indikátorů důvěry - červen 2022
24. 6. Konjunkturální průzkumy - červen 2022
24. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - roční průměry - 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10