Newsletter - 24/2021

 

11. června 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
7. 6. Průmysl - měsíční data - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Index stavební produkce - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Bytová výstavba - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Stavební povolení - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Zahraniční obchod se zbožím - duben 2021
Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, což byl meziročně o 43,6 mld. Kč lepší výsledek.
7. 6.
Zahraniční obchod se zbožím - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Index stavební produkce - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Průmysl - duben 2021
Průmyslová produkce v dubnu reálně meziročně vzrostla o 55,1 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 90,0 %.
7. 6.
Stavebnictví - duben 2021
Stavební produkce v dubnu reálně meziročně klesla o 3,9 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 8,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 6,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 57,4 % bytů více.
7. 6.
Index průmyslové produkce - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Stavební povolení - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Průmysl - čtvrtletní data - 1.čtvrtletí 2021 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2021 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2021 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Maloobchod - duben 2021
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu zvýšily reálně o 7,4 %, bez očištění o 7,5 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,7 %.
8. 6.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Návštěvnost v hotelech - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Dokončené byty v obcích - 1997-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 17. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 17. kalendářní týden 2021
V dubnu 2021 zemřelo podle předběžných údajů 11,5 tisíce obyvatel České republiky, tedy o 27 % více ve srovnání s pětiletým průměrem z let 2015–2019. Přesto šlo o nejnižší nadúmrtnost za období posledních sedmi měsíců. Denní počet zemřelých měl navíc v průběhu měsíce klesající trend.
9. 6.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2021
V dubnu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %.
10. 6.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2021
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v dubnu.
10. 6.
Indexy spotřebitelských cen - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 23. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
14. 6. Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2021
14. 6. Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2021
14. 6. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2021
14. 6. Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2021
14. 6. Stavební práce "S" - 2020 předběžná data
15. 6. Statistika&My - červen 2021
15. 6. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 18. kalendářní týden 2021
15. 6. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 18. kalendářní týden 2021
16. 6. Tisková konference:
Česká ekonomika v 1. čtvrtletí 2021
16. 6. Indexy cen výrobců - květen 2021
16. 6. Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2021
16. 6. Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2021
16. 6. Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2021
16. 6. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2021
16. 6. Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2021
18. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 24. kalendářní týden 2021
18. 6. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 2/2021 (pouze anglicky)
18. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2021
18. 6. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10