Newsletter - 24/2019

 

14. června 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
10. 6. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 2,9 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v dubnu.
11. 6.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2019
V dubnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 3,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %.
11. 6.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 6.
Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2019
Počet obyvatel České republiky se během prvního čtvrtletí zvýšil o 3,0 tisíce na 10,653 milionu. Růst populace zajistilo zahraniční stěhování. Zemřelých obyvatel ČR bylo o 3,6 tisíce více než živě narozených dětí.
12. 6.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 6.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 6.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 6.
Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 6.
Index průmyslové produkce - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 6.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2019
Meziroční nárůst hrubého domácího produktu (HDP) v 1. čtvrtletí dosáhl 2,6 %. Hrubá přidaná hodnota vzrostla o 2,6 %. Hlavním zdrojem růstu ekonomiky na produkční straně byly již druhým rokem v řadě služby, jejich příspěvek činil 1,8 p. b. Svižný růst zaznamenaly zejména informační a komunikační činnosti (4,8 %) i odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (4,3 %). Díky vysoké spotřebitelské důvěře prosperoval i obchod.
14. 6.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
17. 6. Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2019
17. 6. Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2019
17. 6. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2019
17. 6. Indexy cen výrobců - květen 2019
17. 6. Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2019
17. 6. Statistika&My - červen 2019
18. 6. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - duben 2019
19. 6. Tisková konference:
Jak se žije lidem se zdravotním postižením
19. 6. Indexy spotřebitelských cen - květen 2019
21. 6. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 2/2019 (pouze anglicky)
21. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2017

Informace ze světa:
12. 6. Destatis: Čtvrtina příjemců penzí platí také daň z příjmu
13. 6. Eurostat:
Kam na dovolenou? V EU je 28,4 tis. kempů
13. 6. Statistics Austria:
Porodů císařským řezem je stále více

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10