Newsletter - 24/2018

 

15. června 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
11. 6. Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu oproti dubnu o 0,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 2,2 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v dubnu.
11. 6.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 6.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 6.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 6.
Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2018
Na konci března letošního roku měla Česká republika 10,613 milionu obyvatel. Od počátku roku se populace rozrostla o 3,3 tisíce, a to zásluhou zahraničního stěhování, jehož saldo činilo 7,9 tisíce. Zemřelých obyvatel Česka (31,6 tisíce) bylo více než živě narozených dětí (27,0 tisíce).
12. 6.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 6.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 6.
Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6. Tisková konference:
Ekonomiku táhly na začátku roku investice
České republice se daří, v Evropě stále patří mezi země s nadprůměrným ekonomickým růstem. Vývoji HDP pomáhá domácí spotřeba, stejně jako investice. Automobilový průmysl zvolnil, posilovala ale jiná průmyslová odvětví. Zaměstnanost i nezaměstnanost dosahují historicky nejlepších výsledků.

15. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
15. 6.
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2018
V anglickém článku Recent Household Trends in Europe: A Cross-Country Analysisjsou analyzovány současné trendy ve struktuře domácnosti v Evropě na základě údajů ze sčítání lidu 2011. Text Socio-demografické determinanty studijních výsledků a začátku pracovní kariéry v České republice hledá klíčové determinanty, které ovlivňují školní prospěch dítěte. V příspěvku s názvem Prostorový vzorec kriminality v Česku autoři upozorňují na souvislosti mezi kriminalitou a charakteristikami území či populace.
15. 6. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
15. 6.
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
18. 6. Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2018
18. 6. Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2018
18. 6. Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2018
18. 6. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2018
18. 6. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - duben 2018
18. 6. Indexy cen výrobců - květen 2018
18. 6. Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2018
18. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2018
21. 6. Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2018
22. 6. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 2/2018 (pouze anglicky)

Informace ze světa:
13. 6. Statistics Netherlands: Více než čtvrtina dovezeného uhlí pochází z Ruska
14. 6. Eurostat: Jaké jsou možnosti sportovního vyžití ve městech
14. 6. WHO: Na světě se každý rok uskuteční 112,5 mil. dárcovských odběrů krve

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10