Newsletter - 24/2017

 

16. června 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
12. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2017
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a rovněž alkoholické nápoje, tabák. Meziročně byly spotřebitelské ceny vyšší o 2,4 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v dubnu.

12. 6.
Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb - květen 2017
průmyslu zhodnotili podnikatelé svou současnou celkovou ekonomickou situaci v porovnání s minulým měsícem jako téměř neměnnou, obdobně i ve stavebních podnicích. Současnou celkovou ekonomickou situaci zhodnotili zástupci podniků hůře, než tomu bylo za minulý měsíc.

12. 6.
Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2017
Česká republika měla na konci prvního čtvrtletí roku 2017 celkem 10,579 milionu obyvatel, nepatrně více než na počátku roku (o 247). Přírůstek obyvatel zahraničním stěhováním (5,3 tisíce) kompenzoval úbytek obyvatel přirozenou měnou (-5,0 tisíce). Počet zemřelých v prvním čtvrtletí (31,8 tisíce) byl nejvyšší za poslední dvě desetiletí. Počet živě narozených (26,8 tisíce) se meziročně mírně snížil. Ve srovnání s obdobím leden až březen 2016 byl letos nižší i počet sňatků.
12. 6.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2017
Předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva od počátku roku.

12. 6.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2017
Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 1992 až 2017, absolutní a relativní měsíční údaje.

14. 6.
Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 6.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 6.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 6.
Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2017
V dubnu 2017 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně snížily o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,3 %, dovozní ceny o 5,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,3 %.
16. 6.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 6.
Indexy cen výrobců - květen 2017
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 1,7 % a stavebních prací o 0,1 %, klesly ceny průmyslových výrobců o 0,5 % a tržních služeb o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,6 %, průmyslových výrobců o 2,3 %, stavebních prací o 1,5 % a tržních služeb o 0,9 %.
16. 6.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 6.
Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
16. 6.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 6.
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2017
Jediný odborný demografický časopis v ČR s dlouhou tradicí ve svém druhém letošním čísle přináší informace o
vývoji národnostní a socioekonomické struktury Spišského regionu v prvních dvou desetiletích 20. století, o romské populaci na Slovensku a kohortní plodnosti romských žen podle výsledků sčítání lidu 2011 či o dopadu kosmického záření na zdraví obyvatel ČR.

Připravujeme:
23. 6. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 2/2017 (pouze anglicky)

Informace ze světa:
13. 6. Eurostat: Švýcarsko vyvezlo v roce 2015 léky v ceně 65 mld. eur, celá EU za 144 mld. eur
13. 6. Destatis: Nová publikace země G20 v číslech
13. 6. Statistics Netherlands: Od roku 2007 se počet pivovaru zečtyřnásobil

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10