Newsletter - 23/2022

 

10. června 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
6. 6. Zahraniční obchod se zbožím - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Index stavební produkce - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Index stavební produkce - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Bytová výstavba - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební povolení - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - duben 2022
Průmyslová produkce v dubnu meziročně reálně klesla o 3,8 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,1 %.
6. 6.
Stavebnictví - duben 2022
Stavební produkce v dubnu reálně meziročně vzrostla o 4,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,8 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 25,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 0,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,3 % bytů více.
6. 6.
Index průmyslové produkce - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod se zbožím - duben 2022
Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,4 mld. Kč, což byl meziročně o 48,0 mld. Kč horší výsledek.

6. 6.
Stavební povolení - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - měsíční data - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Dokončené byty - 2021 předběžná data
V roce 2021 bylo dokončeno 34 581 nových bytů, což je o 0,5 % více než v roce 2020. Téměř 55 % jich stavebníci dokončili v rodinných domech, třetina všech byla v domech bytových. Meziročně ale tyto kategorie poklesly, byty v rodinných domech o 4,1 % a byty v bytových domech o 6,7%.
6. 6.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2022 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2022 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Obyvatelstvo - roční ČŘ - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Dokončené byty v obcích - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2022 revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Maloobchod - duben 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v dubnu zvýšily reálně o 6,2 %, meziměsíčně vzrostly o 0,1 %.
7. 6.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2022
V 1. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně klesla o 3,6 %. Medián mezd činil 31 923 Kč.

7. 6.
Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2022
V 1. čtvrtletí 2022 se na trhu práce začala stávat hlavní určující silou inflace. Průměrná
mzda se meziročně nominálně zvýšila o 7,2 %, po promítnutí růstu cen však reálné výdělky klesly o 3,6 %. Ekonomická aktivita zůstala vysoká, míra zaměstnanosti vzrostla o 1,4 p.b., míra nezaměstnanosti meziročně klesla o 0,9 p.b.
7. 6.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Návštěvnost v hotelech - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 6.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 6.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 6.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 16. týden / duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 6.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 16. týden / duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - duben 2022
V dubnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,3 %, meziročně o 12,6 %. Dovozní ceny meziměsíčně poklesly o 0,3 %, meziročně se zvýšily o 18,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,6 %, meziročně 95,1 %.
10. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 23. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2022
Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,8 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 16,0 %, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v dubnu.
10. 6.
Indexy spotřebitelských cen - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 6.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 6. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2022
13. 6.
Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2022
13. 6.
Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2022
13. 6.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2022
13. 6.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2022
13. 6.
Stavební práce "S" - 2021 předběžná data
14. 6.
Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2022
15. 6.
Statistika&My - červen 2022
16. 6.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2022
16. 6.
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2022
16. 6.
Indexy cen výrobců - květen 2022
16. 6.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2022
16. 6.
Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2022
16. 6.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2022
17. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 24. kalendářní týden 2022
17. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2022
17. 6.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 2/2022 (pouze anglicky)
17. 6.
Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10