Newsletter - 23/2021

 

4. června 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
31. 5. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2020
V roce 2020 bylo v Česku nahlášeno celkem 2 391 tis. případů pracovní neschopnosti, o čtvrtinu více než v předchozím roce. Z důvodu nemoci či úrazu denně chybělo na pracovištích v průměru 258 tis. osob, tedy o 35 tis. více než v roce 2019. Průměrná doba neschopnosti ale o tři dny klesla.
31. 5. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních) - 2017–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Výsledky účtu kultury - 2019
V Česku se v roce 2019 věnovalo kulturním a tvůrčím povoláním 129 tisíc osob. V kulturních organizacích pak pracovalo dalších přibližně 80 tisíc osob, které vykonávaly jiné než kulturní či tvůrčí povolání. Z celkového počtu 209 tis. osob bylo 103 tis. osob zaměstnáno na plný pracovní úvazek a 25 tis. osob na úvazek částečný či formou dohody. Zbylých 80 tis. osob tvořili podnikatelé v kultuře a téměř tisíc osob pracovalo jako pomáhající rodinní příslušníci.
31. 5.
Stavy hospodářských zvířat - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Lesnictví - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů - 2006-2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Hospodářská zvířata podle krajů - 2002-2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 5.
Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby - 2000-2020
V roce 2020 došlo k opětovnému nárůstu těžby dřeva, a to na 35,8 mil. m3 dřeva bez kůry. Téměř veškeré vytěžené dříví přitom pocházelo z nahodilé těžby. Výjimečná byla také plocha zalesňování o rozloze 33 671 ha.
1. 6.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2021
Obecná míra nezaměstnanosti
15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v dubnu letošního roku 3,4 % a meziročně se zvýšila o 1,2 procentního bodu. 
1. 6.
Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2021
Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,1 %. Negativní meziroční vývoj HDP byl způsoben poklesem konečné spotřeby domácností a tvorby hrubého fixního kapitálu.
1. 6.
Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Pracovní místa v ČSÚ - červen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Porážky hospodářských zvířat - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Výroba masa na jatkách - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 16. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 16. kalendářní týden 2021
3. 6. Tisková zpráva:
Kontaktní místa sčítání ČSÚ využili i lidé bez domova
Cizinci, senioři, zdravotně postižení, ale i lidé v doprovodu svých psích miláčků patřili mezi stovky lidí, kteří využili služeb kontaktních míst
sčítání Českého statistického úřadu. Zaměstnanci ČSÚ jim mimo jiné pomáhali s vyplňováním tištěného i online sčítacího formuláře. Služby kontaktních míst využili také zástupci obecní samosprávy a charitativních organizací, kteří vyzvedávali formuláře pro lidi bez přístřeší. Mezi nejčastější dotazy se řadily otázky na možnost sečíst své příbuzné a sousedy, jak se sečíst při pobytu v zahraničí nebo jak dodatečně opravit chybně vyplněný formulář.
3. 6.
Dokončené byty - 2020 předběžná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 6.
Bytová výstavba - 2020 revidovaná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 6.
Tisková zpráva: Kultura zaměstnávala více než 200 tisíc osob
V posledním předcovidovém roce pracovalo v Česku v oblasti kultury 209 tis. osob, z tohoto 80 tis. podnikatelů. Kultura se podílela na celkové zaměstnanosti téměř 4 % a průměrná mzda zde byla o 3,7 % nižší než v celé ekonomice.
4. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 22. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6.
Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2021
V 1. čtvrtletí 2021 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 3,2 %, reálně vzrostla o 1,0 %. Medián mezd činil 29 867 Kč.

4. 6.
Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2021
V 1. čtvrtletí v Česku kulminovala pandemie covid-19, provázená rozsáhlými karanténními opatřeními, ovšem dopad na trh práce byl menší, než se očekávalo. Zaměstnanost klesla meziročně o 1,6 %, míra nezaměstnanosti byla o 1,4 p.b. vyšší. Průměrná mzda se meziročně nominálně zvýšila o 3,2 %, k tomu však stále rostly ceny, takže reálně výdělky vzrostly o 1,0 %.
4. 6. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6.
Obyvatelstvo - roční ČŘ - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
7. 6. Průmysl - měsíční data - duben 2021
7. 6. Index stavební produkce - duben 2021
7. 6. Bytová výstavba - duben 2021
7. 6. Stavební povolení - duben 2021
7. 6. Zahraniční obchod se zbožím - duben 2021
7. 6. Zahraniční obchod se zbožím - duben 2021
7. 6. Index stavební produkce - duben 2021
7. 6. Průmysl - duben 2021
7. 6. Stavebnictví - duben 2021
7. 6. Index průmyslové produkce - duben 2021
7. 6. Stavební povolení - duben 2021
7. 6. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - duben 2021
7. 6. Průmysl - čtvrtletní data - 1.čtvrtletí 2021 (revize)
7. 6. Stavební zakázky - 1. čtrvrtletí 2021 revize
7. 6. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2021 revize
7. 6. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - duben 2021
8. 6. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2021
8. 6. Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2021
8. 6. Maloobchod - duben 2021
8. 6. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - duben 2021
8. 6. Návštěvnost v hotelech - duben 2021
8. 6. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - duben 2021
8. 6. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - duben 2021
8. 6. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - duben 2021
8. 6. Dokončené byty v obcích - 1997-2020
8. 6. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - duben 2021
8. 6. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 17. kalendářní týden 2021
8. 6. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 17. kalendářní týden 2021
9. 6. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2021
10. 6. Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2021
10. 6. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - duben 2021
10. 6. Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2021
10. 6. Indexy spotřebitelských cen - květen 2021
10. 6. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2021
10. 6. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - duben 2021
11. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 23. kalendářní týden 2021
11. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2021
11. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2019
11. 6. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 1. čtvrtletí 2021
11. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10