Newsletter - 23/2020

 

5. června 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
1. 6. Pracovní místa v ČSÚ - červen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních) - 2016-2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Hospodářská zvířata podle krajů - 2002 - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 6.
Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích - 2011 - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 6.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2020
Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v dubnu 75,2 % a oproti dubnu 2019 se nepatrně zvýšila.
2. 6.
Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2020
Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 3,3 % a meziročně o 2,0 %. Negativní vývoj HDP byl způsoben nižší tvorbou kapitálu a poklesem zahraniční poptávky.
2. 6.
Dokončené byty - 2019 - předběžná data
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 6.
Počet zemřelých - 15. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 6.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 15. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 6.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 6.
Bytová výstavba - rok 2019 (revize)
Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech. V roce 2019 počet dokončených bytů přesáhl 36 tisíc a přiblížil se tak hodnotám z období konjunkturních let, kdy bylo dokončováno řádově kolem 40 tisíc bytů. Z dlouhodobého hlediska se jedná spíše o průměr.
4. 6.
Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2020
V 1. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 5,0 %, reálně se zvýšila o 1,4 %. Medián mezd činil 29 333 Kč.

4. 6.
Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2020
Ukazatele českého trhu práce v prvních třech měsících roku 2020 jsou v celku spíše ještě nepoznamenány protiinfekčními opatřeními, s výjimkou počtu odpracovaných hodin. Odvětvový vývoj je odlišný. Ze
mzdového nárůstu o 5,0 % pohltila vyšší inflace takřka tři čtvrtiny, takže reálně se výdělky zvýšily jen o 1,4 %. Předběžné výsledky jsou poznamenané obtížemi při sběru a zpracování údajů.
4. 6.
Porážky hospodářských zvířat - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6.
Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6.
Výroba masa na jatkách - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 23. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Maloobchod - duben 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu snížily reálně o 10,9 %, bez očištění o 10,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 4,8 %.
5. 6.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Služby - měsíční indexy tržeb - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Obyvatelstvo - roční ČŘ - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
8. 6. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - duben 2020
8. 6. Index stavební produkce - duben 2020
8. 6. Bytová výstavba - duben 2020
8. 6. Stavební povolení - duben 2020
8. 6. Zahraniční obchod se zbožím - duben 2020
8. 6. Zahraniční obchod se zbožím - duben 2020
8. 6. Stavební povolení - duben 2020
8. 6. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - duben 2020
8. 6. Průmysl - duben 2020
8. 6. Stavebnictví - duben 2020
8. 6. Návštěvnost v hotelech - duben 2020
8. 6. Průmysl - měsíční data - duben 2020
8. 6. Stavební práce "S" - 2019 - předběžná data
8. 6. Stavební zakázky - 1. čtrvrtletí 2020 (revize)
8. 6. Index průmyslové produkce - duben 2020
8. 6. Index stavební produkce - duben 2020
8. 6. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2020 (revize)
8. 6. Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2020 (revize)
8. 6. Průmysl - roční data - rok 2019 (revize 2)
8. 6. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - duben 2020
9. 6. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2020
9. 6. Inovační aktivity podniků - 2016–2018
9. 6. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - duben 2020
9. 6. Počet zemřelých - 15. kalendářní týden 2020
9. 6. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 15. kalendářní týden 2020
10. 6. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - duben 2020
10. 6. Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2020
10. 6. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2020
10. 6. Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2020
10. 6. Indexy spotřebitelských cen - květen 2020
11. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2020
11. 6. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2020
12. 6. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2020
12. 6. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2020
12. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 24. kalendářní týden 2020
12. 6. Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2020
12. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10