Newsletter - 23/2019

 

7. června 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
3. 6. Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 6.
Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 6.
Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6. Tisková konference:
Statistika mezd
V odměňování jsou velké rozdíly podle velikosti podniku a platí, že s velikostí roste mzdová úroveň. Podle výsledků Informačního systému o průměrném výdělku MPSV (ISPV) za rok 2018 pobíralo 31 % zaměstnanců nejmenších podniků (do 10 zaměstnanců) hrubou mzdu nižší než 15 tis. Kč; naopak jen 6 % z nich mělo mzdu vyšší než 40 tis. Kč. Na druhé straně v největších podnicích s počtem 5000 a více zaměstnanců pobíral jen každý dvacátý méně než 20 tis. Kč, a 39 % zaměstnanců mělo výplatu vyšší než 40 tis. Kč.
4. 6.
Porážky hospodářských zvířat - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6.
Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2019
V 1. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně se zvýšila o 4,6 %. Medián mezd činil 27 582 Kč.

4. 6.
Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2019
Míra nezaměstnanosti se udržela na historicky nízké úrovni 2,1 %, výsledky výběrového šetření pracovních sil v domácnostech přinesly další vrchol v míře zaměstnanosti 75,0 %. Udržuje se vysoká poptávka podniků po pracovní síle. Růst průměrné mzdy o 7,4 % byl v 1. čtvrtletí srovnatelný s předchozím rokem; reálný nárůst byl zbrzděn inflací na 4,6 %.
5. 6. Maloobchod - duben 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy (včetně Velikonoc) v dubnu zvýšily reálně o 5,4 %, bez očištění o 6,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.
5. 6.
Služby - měsíční indexy tržeb - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Obyvatelstvo - roční ČŘ - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - duben 2019
Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,0 %.
6. 6.
Stavebnictví - duben 2019
Stavební produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 8,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 18,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 34,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 26,5 % bytů více.
6. 6. Průmysl - měsíční data - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Index stavební produkce - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební povolení - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Bytová výstavba - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod - duben 2019
Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,6 mld. Kč, který byl meziročně o 1,2 mld. Kč vyšší.
6. 6.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební práce "S" - předběžná data 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - roční data - 2018 (revize 2)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019 (revize 1)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební povolení - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Index stavební produkce - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Návštěvnost v hotelech - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
10. 6. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2019
11. 6. Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2019
11. 6. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2019
11. 6. Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2019
11. 6. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - duben 2019
11. 6. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - duben 2019
12. 6. Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2019
12. 6. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2019
12. 6. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019
12. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2019
12. 6. Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2018
12. 6. Index průmyslové produkce - duben 2019
13. 6. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2019
14. 6. Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2019
14. 6. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 1. čtvrtletí 2019
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 1. čtvrtletí 2019
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 1. čtvrtletí 2019
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 1. čtvrtletí 2019
14. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2019
14. 6. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2019
14. 6. Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2019

Informace ze světa:
4. 6. Eurostat: Roční míra inflace v zemích eurozóny klesla na 1,4 %
5. 6. WHO:
Ze špatného jídla onemocní ročně 23 mil. osob
5. 6. Eurostat:
Jak vidí statistiku studenti a jak ji propagovat ve videospotu

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10