Newsletter - 23/2018

 

8. června 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
4. 6. Porážky hospodářských zvířat - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 6.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
4. 6.
Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2018
V 1. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,6 %, reálně se zvýšila o 6,6 %. Medián mezd činil 25 674 Kč.

4. 6.
Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2018
Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil v domácnostech
se nezaměstnanost stabilizovala na úrovni kolem 130 tisíc osob, což je historicky nejnižší úroveň. Zároveň vrcholí i poptávka po pracovních silách vyjádřená počtem volných pracovních míst. Tomuto stavu odpovídá silný růst výdělků, když za 1. čtvrtletí 2018 průměrná mzda meziročně vzrostla nominálně o 8,6 %, a reálně o 6,6 %, což je nejvíce od roku 2003. Výsledky podnikových statistik ČSÚ ukázaly také významný nárůst evidenčního počtu zaměstnanců o 2,1 %.
4. 6. Tisková konference:
Kolik berou Češi
Průměrná mzda vzrostla v prvním čtvrtletí o 8,6 %. Nejvíc za posledních deset let. Za tu dobu se výdělky zvýšily nominálně celkem o 40,7 %. Stoupaly přitom ve všech odvětvích.
5. 6.
Maloobchod - duben 2018
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v dubnu reálně meziměsíčně o 0,6 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,0 %, bez očištění o 5,6 %.
5. 6.
Služby - měsíční indexy tržeb - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
5. 6.
Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Obyvatelstvo - roční ČŘ - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 6.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - duben 2018
Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,2 %, bez očištění byla vyšší o 5,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 0,6 %.
6. 6.
Stavebnictví - duben 2018
Stavební produkce v dubnu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně
vzrostla o 4,8 %, bez očištění se zvýšila o 7,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,3 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 20,2 %. Meziročně bylo zahájeno o 5,3 % bytů méně. Dokončeno bylo o 1,9 % bytů méně.
6. 6.
Průmysl - měsíční data - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Index stavební produkce - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební povolení - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Bytová výstavba - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 6.
Zahraniční obchod - duben 2018
Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,8 mld. Kč, který byl meziročně o 3,8 mld. Kč vyšší.

6. 6.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Stavební práce "S" - předběžné údaje 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Inovační aktivity podniků – 2014–2016
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2018 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Průmysl - roční data - 2017 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Nejvyšší výdaje hlásí zdravotní pojišťovny za léčení nemocí srdce a cév, které jsou dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí. V roce 2016 vynaložily v souvislosti s touto diagnózou 25,4 mld. Kč.
8. 6.
Návštěvnost v hotelech - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  

Připravujeme:
11. 6. Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2018
11. 6. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2018
11. 6. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2018
12. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2018
12. 6. Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2018
12. 6. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2018
12. 6. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2018
13. 6. Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2017
14. 6. Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2018
14. 6. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 1. čtvrtletí 2018
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 1. čtvrtletí 2018
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 1. čtvrtletí 2018
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 1. čtvrtletí 2018
15. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2018
15. 6. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2018
15. 6. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - květen 2018
15. 6. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2018

Informace ze světa:
5. 6. Statistics Canada: Zkušenost s kyberstalkingem má 8 % žen a 6 % mužů
7. 6. FAO: Ceny mléka vyhnaly květnový index světových cen potravin nahoru
8. 6. Eurostat: Pracujeme na zkrácený úvazek vždy dobrovolně?

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10