Newsletter - 23/2017

 

9. června 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
5. 6. Vývoj mezd zaměstnanců - 1. čtvrtletí 2017
Výsledky statistik indikují dobrou situaci na tuzemském trhu práce, což však na straně zaměstnavatelů přináší obtíže s hledáním nové pracovní síly. Tomu odpovídá i vyšší tempo růstu výdělků, když průměrná mzda meziročně vzrostla o 5,3 %. 

5. 6. Porážky hospodářských zvířat - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
5. 6.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
5. 6.
Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2017
V 1. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, reálně se zvýšila o 2,8 %. Medián mezd činil 23 704 Kč.

5. 6.
Obyvatelstvo - roční ČŘ - 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 6.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - duben 2017 (revize 1. čtvrtletí 2017 a rok 2016)
Pravidelná aktualizace časových řad.  
6. 6.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
6. 6.
Maloobchod - duben 2017
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v dubnu reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 2,7 %.  
6. 6. Služby - měsíční indexy tržeb - duben 2017 (revize 1. čtvrtletí 2017 a rok 2016)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 6.
Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2017 (revize 1. čtvrtletí 2017 a rok 2016)
Pravidelná aktualizace časových řad. 
6. 6.
Zahraniční obchod - duben 2017
Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 10,6 mld. Kč, který byl meziročně o 13,8  mld. Kč nižší.
6. 6. Zahraniční obchod se zbožím (přeshraniční statistika) - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
6. 6.
Zahraniční obchod se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí) - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.  
6. 6.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - duben 2017 (revize 1. čtvrtletí 2017 a rok 2016)
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 6.
Průmysl - duben 2017
Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,9 %, bez očištění byla nižší o 2,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,2 %.
7. 6. Stavebnictví - duben 2017
Stavební produkce v dubnu 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 9,6 %, bez očištění se zvýšila o 4,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,5 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 21,4 %. Bylo zahájeno meziročně o 0,5 % bytů více. Dokončeno bylo o 36,6 % bytů více.
7. 6. Průmysl - měsíční data - duben 2017 (revize 1. čtvrtletí 2017 a roku 2016)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Index stavební produkce - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 6.
Stavební povolení - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Bytová výstavba - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 6.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2017 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 6.
Průmysl - roční data - 2016 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 6.
Stavební práce "S" - předběžné údaje 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 6.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2017 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.  
8. 6.
Návštěvnost v hotelech - duben 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 6.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2017
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a rovněž alkoholické nápoje, tabák. Meziročně byly spotřebitelské ceny vyšší o 2,4 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v dubnu.
9. 6.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - květen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 6.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - březen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 6.
Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven - 1. čtvrtletí 2017
Základní údaje o počtu aktivních zdravotních pojišťoven, o zaměstnancích a mzdách, vybrané položky aktiv a pasiv, informace o výnosech zdravotních pojišťoven z pojistného a příslušenství podle skupin plátců a o nákladech vynaložených na zdravotní péči ze základního fondu zdravotního pojištění a z fondu prevence, případně z fondu na úhradu preventivní péče za příslušná čtvrtletí 2017.

Připravujeme:
12. 6. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2017
12. 6. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - květen 2017
12. 6. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb - květen 2017
12. 6. Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2017
12. 6. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. čtvrtletí 2017
14. 6. Indexy realizovaných cen bytů - 1. čtvrtletí 2017
14. 6. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 1. čtvrtletí 2017
14. 6. Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2016
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 1. čtvrtletí 2017
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 1. čtvrtletí 2017
14. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 1. čtvrtletí 2017
16. 6. Průměrné ceny zemědělských výrobků - květen 2017
16. 6. Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2017
16. 6. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - duben 2017
16. 6. Indexy cen výrobců - květen 2017
16. 6. Indexy cen výrobců (měsíčně) - květen 2017
16. 6. Indexy cen zemědělských výrobců - květen 2017
16. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - červen 2017
16. 6. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - květen 2017
16. 6. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2017
16. 6. Statistika&My - červen 2017

Informace ze světa:
7. 6. Eurostat: Nejvíce na obranu v poměru k HDP vydává Řecko, nejméně Lucembursko
8. 6. Statistics Slovenia: Je Slovinsko potravinově soběstačné
9. 6. Statistics Norway: Velikonoce ovlivnily prodej alkoholu

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10