Newsletter - 22/2020

 

29. května 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
25. 5. Konjunkturální průzkumy - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 5.
Konjunkturální průzkum - květen 2020
Celková důvěra v ekonomiku se v květnu po historicky nejvyšším propadu v předešlém měsíci mírně zvýšila, přesto ale zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti dubnu vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 75,1. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o  2,2 bodu na hodnotu 71,6 a indikátor důvěry spotřebitelů naopak vzrostl o 11,8 bodu na  hodnotu 91,9. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
25. 5.
Indexy cen průmyslových výrobců - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 5.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - květen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 5.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - duben 2020
Spotřebitelské ceny klesly v dubnu proti březnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 3,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu.

25. 5.
Struktura mezd zaměstnanců - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 5.
Počet zemřelých - 14. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 5.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 14. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2019
V roce 2019 bylo nově nahlášeno 1 914,8 tis. případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Oproti roku 2018 přibylo 65,3 tis. případů. Již tradičně nastupovaly častěji do pracovní neschopnosti ženy, kterým bylo vydáno více než milion neschopenek.

29. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 22. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2018–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Výsledky účtu kultury - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - 2012–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Velikostní skupiny obcí - 2001–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 5.
Lesnictví - 2019
Materiál obsahuje hlavní ukazatele lesnické činnosti subjektů hospodařících v lesnictví v roce 2019 a ekonomické výsledky za rok 2018.

29. 5.
Stavy hospodářských zvířat - k 1. 4. 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
1. 6. Pracovní místa v ČSÚ - červen 2020
1. 6. Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 2018
1. 6. Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě - 2018
1. 6. Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních) - 2016-2018
1. 6. Vybrané roční ukazatele v odvětvích tržních služeb - 2018
1. 6. Hospodářská zvířata podle krajů - 2002 - 2020
1. 6. Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích - 2011 - 2019
2. 6. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2020
2. 6. Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2020
2. 6. Dokončené byty - 2019 - předběžná data
2. 6. Počet zemřelých - 15. kalendářní týden 2020
2. 6. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 15. kalendářní týden 2020
2. 6. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2020
4. 6. Tisková konference:
Trh práce – od krize ke krizi
4. 6. Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2020
4. 6. Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2020
4. 6. Porážky hospodářských zvířat - duben 2020
4. 6. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 1. čtvrtletí 2020
4. 6. Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2019
4. 6. Výroba masa na jatkách - duben 2020
5. 6. Indexy tržeb v maloobchodě - duben 2020
5. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 23. kalendářní týden 2020
5. 6. Maloobchod - duben 2020
5. 6. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - duben 2020
5. 6. Služby - měsíční indexy tržeb - duben 2020
5. 6. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - duben 2020
5. 6. Obyvatelstvo - roční ČŘ - 2019

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10