Newsletter - 21/2020

 

22. května 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
18. 5. Tisková zpráva: ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
Český statistický úřad varuje podnikatelskou veřejnost před výzvami k zaplacení údajné registrace firmy v Registru ekonomických subjektů (RES). Tato podvodná výzva je přitom zasílaná i prostřednictvím datových schránek. Předmětná aktivita nemá s Českým statistickým úřadem nic společného a zaslaná písemnost nemá znaky oficiálního dopisu ČSÚ.
19. 5.
Počet zemřelých - 13. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

19. 5. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 13. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen výrobců - duben 2020
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,6 % a ceny stavebních prací o 0,3 %, klesly ceny průmyslových výrobců o 0,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,1 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,5 % a ceny průmyslových výrobců o 0,8 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,3 %.
20. 5.
Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 5.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 5.
Porovnání krajů - aktualizace 21. 05. 2020
Nová verze porovnání postavení a vývoje krajů ve 34 vybraných ukazatelích pomocí interaktivních dynamických grafů. Doplněno stručnou metodikou těchto ukazatelů a nápovědou pro práci s grafy.
22. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 21. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
25. 5. Konjunkturální průzkumy - květen 2020
25. 5. Konjunkturální průzkum - květen 2020
25. 5. Indexy cen průmyslových výrobců - duben 2020
25. 5. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - květen 2020
25. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - duben 2020
25. 5. Struktura mezd zaměstnanců - 2019
26. 5. Počet zemřelých - 13. kalendářní týden 2020
26. 5. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 13. kalendářní týden 2020
29. 5. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2019
29. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 22. kalendářní týden 2020
29. 5. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji - 2019
29. 5. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji - 2019
29. 5. Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2018 - 2019
29. 5. Výsledky účtu kultury - 2018
29. 5. Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2020
29. 5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - 2012-2019
29. 5. Velikostní skupiny obcí - 2001 - 2019
29. 5. Lesnictví - 2019
29. 5. Stavy hospodářských zvířat - k 1. 4. 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10