Newsletter - 21/2019

 

24. května 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
20. 5. Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen výrobců - duben 2019
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 1,2 %, průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %, stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 9,4 %, průmyslových výrobců o 4,3 %, stavebních prací o 5,4 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.
20. 5.
Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2019
20. 5.
Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100) - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy spotřebitelských cen - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 5.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 5.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 5.
Konjunkturální průzkum - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 5.
Konjunkturální průzkumy - květen 2019

Připravujeme:
27. 5. Statistika&My
27. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - duben 2019
27. 5. Indexy cen průmyslových výrobců - duben 2019
27. 5. Struktura mezd zaměstnanců - 2018
30. 5. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji - 2018
30. 5. Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2017 - 2018
31. 5. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2018
31. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 22. kalendářní týden 2019
31. 5. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2019
31. 5. Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2019
31. 5. Newsletter - 22/2019
31. 5. Dokončené byty - 2018 - předběžná data
31. 5. Bytová výstavba - revize 2018
31. 5. Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji - 2018
31. 5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - 2012-2018
31. 5. Lesnictví - 2018
31. 5. Výsledky účtu kultury - 2017
31. 5. Stavy hospodářských zvířat - k 1. 4. 2019
31. 5. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2019
31. 5. Ekonomické výsledky peněžních institucí (bankovních i nebankovních) - 2015-2017
31. 5. Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích - 2011 - 2018
31. 5. Velikostní skupiny obcí - 2001 - 2018
31. 5. Hospodářská zvířata podle krajů - 2002 - 2019

Informace ze světa:
20. 5. Eurostat: Do zemí EU míří med hlavně z Ćíny a Ukrajiny ale i z Argentiny či Mexika
21. 5. Statistics Austria:
Také v roce 2018 byl počet narozených větší než počet zemřelých
21. 5. International Labour Organization:
100 let snahy o bezpečnější a zdravější pracovní prostředí

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10