Newsletter - 21/2023

 

26. května 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
22. 5. Indexy cen průmyslových výrobců - duben 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 5. Studenti a absolventi vysokých škol v České republice - 2001–2022
V roce 2022 studovalo na vysokých školách v Česku 305 tisíc osob. Dlouhodobě narůstá zastoupení cizinců, kteří v minulém roce tvořili již 18 % všech vysokoškolských studentů. Zatímco studentů od roku 2019 mírně přibývá, počet absolventů se nadále snižuje. V roce 2022 klesl i počet poprvé zapsaných studentů.
23. 5. Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 5. Věkové složení obyvatelstva - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 5. Struktura mezd zaměstnanců - 2022
V roce 2022 dosáhnul v Česku medián mezd zaměstnanců téměř 37,5 tisíce korun, meziročně se zvýšil více u mužů než u žen. Mzdu nad 100 tisíc korun si každý měsíc mohla připsat na účet přes tři procenta všech zaměstnanců, z toho zhruba 5 procent mužů a 1,5 procenta žen. 
23. 5. Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 5. Pohyb obyvatel - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 5. Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 5. Obyvatelstvo podle pohlaví a základních věkových skupin - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 5. Obyvatelstvo podle pohlaví a jednotek věku - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 5. Velikostní skupiny obcí - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 5. Časové řady vybraných indikátorů důvěry - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 5. Konjunkturální průzkumy - květen 2023
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 3,1 bodu na hodnotu 94,1, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 95,2 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 4,4 bodu na hodnotu 88,5.
24. 5. Konjunkturální průzkumy - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 5. Regionální satelitní účet cestovního ruchu - 2021
Přijatá opatření proti šíření epidemie covid-19 se dotkla cestovního ruchu ve všech našich krajích. Ze svého zaměstnání v turismu odešlo v Praze mezi lety 2019 a 2021 přes 17 procent pracovníků, v Karlovarském kraji dokonce téměř čtvrtina. Karlovarský kraj zůstával i v roce 2021 regionem s nejvyšším podílem zaměstnanosti v oboru a také s nejvyšším podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty všech odvětví kraje.
26. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 21. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
30. 5. Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2023
30. 5. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - březen 2023
30. 5. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 1. čtvrtletí 2023
30. 5. Výsledky účtu kultury - 2021
30. 5. Tisková konference: Česká ekonomika v 1. čtvrtletí
31. 5. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 2022
31. 5. Lesnictví - 2022
31. 5. Úmrtnostní tabulky - 2018–2022
31. 5. Naděje dožití podle pohlaví - roční ČŘ - 2022
31. 5. Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby - 2022
31. 5. Úmrtnostní tabulky – otevřená data - 2022
31. 5. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajů - 2022
1. 6. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2023
1. 6. Výroba masa na jatkách - duben 2023
1. 6. Pracovní místa v ČSÚ - červen 2023
1. 6. Porážky hospodářských zvířat - duben 2023
1. 6. Úřední deska ČSÚ - červen 2023
1. 6. Vybrané finanční ukazatele (roční) v obchodě - 2021
1. 6. Vybrané roční ukazatele v odvětvích služeb - 2021
2. 6. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 22. kalendářní týden 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10