Newsletter - 20/2021

 

14. května 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
10. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Služby - 1. čtvrtletí 2021
V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 7,9 %, bez očištění o 8,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %.
10. 5.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Návštěvnost v hotelech - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2021 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Soupis hospodářských zvířat - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2021
V 1. čtvrtletí 2021 se meziročně zvýšila výroba masa o 2,2 % na 113 329 tun, z toho nejvíce vzrostla výroba drůbežího (42 189 tun; +4,4 %). Vepřového masa bylo vyrobeno 53 248 tun (+2,3 %) a hovězího 17 843 tun (−3,0 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly ve srovnání prvním čtvrtletím roku 2020 nižší u skotu o 2,6 %, u prasat dokonce o 30,5 %, zatímco ceny jatečných kuřat placené chovatelům se mírně zvýšily (+1,9 %). Přímý nákup mléka meziročně klesl na 754 224 tis. litrů (−4,2 %). Zemědělci prodávali mléko v průměru za cenu 8,78 Kč/l, tj. meziročně o 1,2 % nižší.
10. 5.
Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2021
V prvním čtvrtletí 2021 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 91,1 % a počet přenocování poklesl o 88,2 %. Omezení poskytování ubytovacích služeb z důvodů pandemie koronaviru trvá již více než rok.

10. 5.
Statistika sportu: základní ukazatele - 2019
V roce 2019 alespoň jednou týdně a nejméně 10 minut v kuse sportovala třetina českého obyvatelstva staršího 15 let. Na kole za účelem přepravy jezdil každý čtvrtý, posilování se pak věnoval každý pátý. O něco méně často sportovaly ženy.
11. 5.
Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2021
V březnu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,1 %, dovozní ceny o 2,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,9 %.
11. 5.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2021
Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 3,1 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v březnu.
11. 5.
Indexy spotřebitelských cen - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Vývoj indexů cen vývozu a dovozu - 1. čtvrtletí 2021
Ceny vývozu i dovozu se v 1. čtvrtletí 2021 proti 4. čtvrtletí 2020 zvýšily o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně ceny vývozu v 1. čtvrtletí rostly o 3,6 %, ceny dovozu o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,2 %.
11. 5.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 13. kalendářní týden 2021
V březnu 2021 zemřelo podle předběžných údajů 16,6 tisíce obyvatel Česka, historicky nejvíce za jeden měsíc. Oproti pětiletému průměru z let 2015–2019 byl letošní březnový úhrn zemřelých vyšší o 61 %, absolutně o 6,3 tisíce. Na každých 100 tisíc obyvatel v březnu připadlo 155 úmrtí, v letech 2015–2019 to bylo v průměru 97.
11. 5.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 13. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 5.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
12 5. Tisková zpráva:
Sčítání 2021 skončilo. Děkujeme!
O půlnoci 11. května definitivně skončila nejviditelnější část Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – sběr dat z domácností. Do této chvíle evidujeme 4,2 milionu domácnostmi odeslaných elektronických formulářů a 683 tisíc odeslaných listinných formulářů. Zatímco online systém se vypnul přesně o půlnoci a pokračovat ve vyplňování elektronického formuláře mohli už jen ti, kteří se do něj přihlásili před půlnocí, sběr listinných formulářů bude ještě několik dní dobíhat, a to i na kontaktních místech, která tak ještě pár dní zůstanou otevřená.  

14. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 5.
Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 14.5.2021
Dlouhodobé časové řady vývoje vybraných ukazatelů v České republice ve  14 tematických skupinách doplněné animovanými grafy.

Připravujeme:
17. 5. Indexy cen výrobců - duben 2021
17. 5. Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2021
17. 5. Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2021
17. 5. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 1. čtvrtletí 2021
17. 5. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2021
17. 5. Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2021
17. 5. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2021
17. 5. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2021
17. 5. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení - 2012-2020
17. 5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - 2012-2020
17. 5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2020
17. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2020
17. 5. Statistika&My - květen 2021
18. 5. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 14. kalendářní týden 2021
18. 5. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 14. kalendářní týden 2021
20. 5. Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje - 2020
20. 5. Porovnání krajů - aktualizace 20. 05. 2021
20. 5. Indexy cen průmyslových výrobců - duben 2021
21. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 20. kalendářní týden 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10