Newsletter - 20/2019

 

17. května 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava a v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu.
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2019
Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2019 ve srovnání s předchozím rokem vzrostly stavy skotu a koní, zatímco prasat, ovcí, koz a drůbeže klesly.
13. 5.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2019
13. 5. Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2019
V březnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,6 %, dovozní ceny o 2,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %.
13. 5. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Index průmyslové produkce - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2019
Ceny vývozu v 1. čtvrtletí 2019 proti 4. čtvrtletí 2018 klesly o 0,4 %, ceny dovozu o 1,1 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,7 %. Meziročně se ceny vývozu v 1. čtvrtletí zvýšily o 3,0 %, ceny dovozu o 2,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %.
13. 5.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 5.
Statistika sportu: základní ukazatele - 2017
Podle dostupných údajů byla celková produkce v oblasti sportu v jeho nejužší statistické definici v roce 2017 odhadnuta na 32,7 mld. Kč (přibližně 0,28 % celkové produkce) a přidaná hodnota pak na 11,4 mld. Kč (přibližně 0,25 % celkové přidané hodnoty).
14. 5.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2019
Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 2,5 %.
15. 5. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení – 2012–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 5.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 5.
Česká republika od roku 1989 v číslech - 2018
Dlouhodobé časové řady vývoje vybraných ukazatelů ve 14 odvětvích. Doplněno animovanými grafy.
17. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 5.
Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích – 2000–2018
Dlouhodobé časové řady vývoje obyvatelstva.
17. 5.
Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech – 2010–2018
Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen.
17. 5. Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce - 2018
Datová sada obsahuje statistické údaje o přirozeném i mechanickém pohybu obyvatel

Připravujeme:
20. 5. Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2019
20. 5. Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2019
20. 5. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2019
20. 5. Indexy cen výrobců - duben 2019
20. 5. Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 1. čtvrtletí 2019
20. 5. Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2019
20. 5. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2019
20. 5. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100) - 1. čtvrtletí 2019
20. 5. Indexy spotřebitelských cen - duben 2019
20. 5. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - březen 2019
24. 5. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - květen 2019
24. 5. Konjunkturální průzkum - květen 2019
24. 5. Konjunkturální průzkumy - květen 2019
24. 5. Časopis Statistika&My č. 5/2019

Informace ze světa:
14. 5. Eurostat: Kdy jsou mladí připraveni vyletět z rodičovského hnízda
15. 5. Statistics Netherlands:
Spokojenost se životem závisí na úrovni vzdělání
16. 5. Statistics Slovenia:
Produkce medu v roce 2018 vzrostla na dvojnásobek oproti roku 2017

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 54 22
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10