Newsletter - 19/2023

 

12. května 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Index stavební produkce - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Index průmyslové produkce - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím - březen 2023
Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,9 mld. Kč, což byl meziročně o 28,1 mld. Kč lepší výsledek.

9. 5.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební produkce a zakázky - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební povolení a bytová výstavba - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební povolení - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Průmysl - březen 2023
Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 2,2 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 1,7 %.
9. 5.
Stavebnictví - březen 2023
Stavební produkce v březnu reálně meziročně klesla o 6,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,3 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 6,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 21,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 22,7 % bytů méně.
9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Průmysl - měsíční data - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 12. týden /březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 12. týden / březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Návštěvnost v hotelech - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Služby - 1. čtvrtletí 2023
Mezičtvrtletně
tržby ve službách v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 0,1 %. Růst tržeb byl zaznamenán pouze v odvětví profesních, vědeckých a technických činností a odvětví informačních a komunikačních činností. Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy klesly o 0,1 %. Meziroční pokles zaznamenala odvětví dopravy a skladování a administrativní a podpůrné činnosti.
10. 5.
Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2023
V prvním čtvrtletí letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 3,8 milionu hostů, z toho domácích hostů bylo 2,1 milionu a ze zahraničí se ubytovalo 1,7 milionu osob. Počet přenocování dosáhl necelých 10 milionů nocí a meziročně se zvýšil o čtvrtinu.

10. 5.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2023
V 1. čtvrtletí došlo k dalšímu snížení výroby masa, meziročně o 2,8 %. K největšímu poklesu došlo u vepřového (−4,9 %), drůbežího se vyrobilo méně o 1,4 %. Výroba hovězího se téměř nezměnila (+0,1 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat meziročně rostly, tempo jejich růstu však zpomalilo.
10. 5.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí - 1. čtvrtletí 2023
11. 5. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - březen 2023
V březnu 2023 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,1 %, meziročně rostly o 2,7 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 0,9 %, meziročně poklesly o 2,8 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,8 %, meziročně 105,7 %.
11. 5. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2023
Spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 12,7 %, což bylo o 2,3 procentního bodu méně než v březnu.
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - duben 2023
12. 5.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2023
12. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2023

Připravujeme:
15. 5. Statistika&My - květen 2023
15. 5. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2023
15. 5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2022
15. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2022
15. 5. Stavy hospodářských zvířat - 2022
15. 5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - 2022
15. 5. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení - 2022
17. 5. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2023
17. 5. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2023
18. 5. Indexy cen výrobců - duben 2023
18. 5. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2023
18. 5. Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2023
18. 5. Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2023
18. 5. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2023
18. 5. Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2023
18. 5. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 1. čtvrtletí 2023
18. 5. Registrace ekonomických subjektů - 1. čtvrtletí 2023 18. 5. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 18.5.2023
19. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 20. kalendářní týden 2023
19. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10