Newsletter - 19/2019

 

10. května 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
6. 5. Porážky hospodářských zvířat - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 5.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 5.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 5.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšila o 47,3 tis. osob a dosáhla 5 305,5 tis. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se naopak meziročně snížil o 20,0 tis. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 2,1 %.
6. 5.
Česko 15 let v Evropské unii
Publikace shrnuje základní oblasti vývoje České republiky v období od vstupu do Evropské unie. V přehledné a graficky atraktivní formě prezentuje vybrané ukazatele vývoje obyvatelstva, ekonomiky, životních podmínek, životního prostředí a informačních technologií a výzkumu.

7. 5.
Maloobchod - březen 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v březnu zvýšily reálně o 5,9 %, bez očištění o 4,3 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,6 %.
7. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice - 2018
O svém zdraví se v roce 2018 na internetu radilo téměř 64 % českých žen, muži této možnosti využívali výrazně méně často, na internet jich za tímto účelem zavítalo pouze 39 %. Ve skupině uživatelů internetu to bylo dokonce 81 % žen, ale pouze 47 % mužů.
9. 5.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Průmysl - březen 2019
Průmyslová produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,0 %.
9. 5.
Stavebnictví - březen 2019
Stavební produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 11,6 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 2,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 41,7 %. Meziročně bylo zahájeno o 62,4 % bytů více. Dokončeno bylo o 0,2 % bytů více.
9. 5.
Průmysl - měsíční data - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Index stavební produkce - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební povolení - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Bytová výstavba - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod - březen 2019
Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 21,8 mld. Kč, který byl meziročně o 4,1 mld. Kč vyšší.

9. 5.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Stavební povolení - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Index stavební produkce - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Návštěvnost v hotelech - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Služby - 1. čtvrtletí 2019
V 1. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 2,5 %, stejně jako bez očištění. Sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně vzrostly o 2,0 %.
10. 5.
Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2019
V prvním čtvrtletí 2019 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 1,8 % a počet přenocování vzrostl o 0,9 %. Domácí klientela stále vykazovala zvýšený zájem o ubytování. Poptávka ze strany zahraničních hostů ale po několika letech nepřetržitého růstu v prvních třech měsících letošního roku poklesla.

10. 5.
Služby - měsíční indexy tržeb - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2019 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 5. Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - rok 2018 (pouze anglicky)
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2019
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2019
13. 5. Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2019
13. 5. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2019
13. 5. Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2019
13. 5. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2019
13. 5. Index průmyslové produkce - březen 2019
13. 5. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2019
13. 5. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - březen 2019
13. 5. Statistika sportu: základní ukazatele - 2017
14. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2019
15. 5. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2019
15. 5. Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2019
15. 5. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení – 2012–2018
15. 5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2018
15. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2018
16. 5. Česká republika od roku 1989 v číslech - 2018
17. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2019
17. 5. Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích – 2000–2018
17. 5. Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech – 2010–2018
17. 5. Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce

Informace ze světa:
7. 5. Eurostat: Aut na elektřinu přibývá, zejména těch s hybridním pohonem
7. 5. Eurostat:
Emisí CO2 v loňském roce meziročně ubylo
8. 5. Destatis:
Téměř 900 tis. Němců žilo v roce 2018 v jiné zemi EU

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 54 22
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10