Newsletter - 19/2024

 

10. května 2024


Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
6. 5. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Stavební produkce a zakázky - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2024
Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 39,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,3 mld. Kč vyšší.
7. 5. Stavební povolení a bytová výstavba - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Index stavební produkce - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Index průmyslové produkce - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Stavební povolení - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Průmysl - březen 2024
Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně klesla o 2,7 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,1 %.
7. 5. Stavebnictví - březen 2024
Stavební produkce v březnu meziročně klesla o 8,3 %, meziměsíčně byla nižší o 7,8 %. Orientační hodnota vydaných stavebních povolení vzrostla o 49,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 17,6 % bytů méně, dokončeno bylo o 0,2 % bytů více.
7. 5. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5. Průmysl - měsíční data - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5. Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5. Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2024
V 1. čtvrtletí 2024 se na jatkách vyrobilo celkem 109 381 tun masa, meziročně o 0,8 % více, z toho výroba hovězího byla meziročně nižší o 0,1 %, vepřového se vyrobilo o 2,1 % více a výroba drůbežího klesla o 0,5 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 3,2 %.
9. 5. Maloobchod - březen 2024
Tržby v maloobchodě se v březnu reálně zvýšily meziročně o 6,1 % a meziměsíčně o 1,3 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 4,8 %, meziměsíčně naopak klesly o 0,4 %.
10. 5. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 13. týden /březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Návštěvnost v hotelech - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2024
V 1. čtvrtletí letošního roku přijelo do hromadných ubytovacích zařízení 4,1 milionu hostů, kteří zde strávili 10,6 milionu nocí. Meziročně se návštěvnost zvýšila o 9,9 % a přenocování vzrostlo o 7,7 %. Vyšší počet hostů i strávených nocí byl zaznamenán u domácí i zahraniční klientely. Nepřetržitý meziroční růst návštěvnosti i přenocování pokračoval již od 2. čtvrtletí 2021.
10. 5. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Služby - 1. čtvrtletí 2024
V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně zvýšily meziročně o 1,3 % a mezičtvrtletně o 2,6 %.
10. 5. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 5. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2024
13. 5. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - březen 2024
13. 5. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - březen 2024
13. 5. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - březen 2024
13. 5. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 1. čtvrtletí 2024
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2024
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - duben 2024
14. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2024
14. 5. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2024
15. 5. Statistika&My - květen 2024
15. 5. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2024
15. 5. Studenti a absolventi vysokých škol v České republice - 2001–2023
15. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2023
15. 5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2023
15. 5. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení - 2023
15. 5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení - 2023
17. 5. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2024
17. 5. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2024
17. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 20. kalendářní týden 2024
17. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2024
17. 5. Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2024
17. 5. Věkové složení obyvatelstva - 2023
17. 5. Pohyb obyvatel - 2023
17. 5. Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin - 2023
17. 5. Obyvatelstvo podle pohlaví a základních věkových skupin - 2023
17. 5. Obyvatelstvo podle pohlaví a jednotek věku - 2023
17. 5. Velikostní skupiny obcí - 2023


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10