Newsletter - 18/2023

 

5. května 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
2. 5. Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2023
Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,1 % a meziročně klesl o 0,2 %.
2. 5.
Pracovní místa v ČSÚ - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 5.
Úřední deska ČSÚ - květen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 5.
Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2022
Obyvatelé Česka v roce 2022 denně spotřebovali v průměru téměř 90 litrů vody, což bylo o zhruba 4 litry méně než v předchozím roce. Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena přes 4 procenta obyvatel země, necelých 13 procent nemělo připojení ke kanalizaci.

3. 5.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2023
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu 2,5 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 3,0 %.
3. 5.
Výroba masa na jatkách - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 5.
Porážky hospodářských zvířat - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 5.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data - duben 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 5.
Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 18. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5.
Maloobchod - březen 2023
Meziročně se tržby v maloobchodě v březnu snížily reálně o 8,1 %, meziměsíčně klesly o 0,7 %.

Připravujeme:
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2023
9. 5. Index stavební produkce - březen 2023
9. 5. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2023
9. 5. Index průmyslové produkce - březen 2023
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2023
9. 5. Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2023
9. 5. Stavební produkce a zakázky - březen 2023
9. 5. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2023
9. 5. Stavební povolení a bytová výstavba - březen 2023
9. 5. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2023
9. 5. Stavební povolení - březen 2023
9. 5. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - březen 2023
9. 5. Průmysl - březen 2023
9. 5. Stavebnictví - březen 2023
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - březen 2023
9. 5. Průmysl - měsíční data - březen 2023
10. 5. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 12. týden /březen 2023
10. 5. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 12. týden / březen 2023
10. 5. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2023
10. 5. Návštěvnost v hotelech - březen 2023
10. 5. Služby - 1. čtvrtletí 2023
10. 5. Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2023
10. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2023
10. 5. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - březen 2023
10. 5. Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2023
10. 5. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2023
10. 5. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2023
10. 5. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblastech destinačních managementů podle zemí - 1. čtvrtletí 2023
11. 5. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 1. čtvrtletí 2023
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2023
11. 5. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - březen 2023
11. 5. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - březen 2023
11. 5. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - březen 2023
11. 5. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2023
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2023
11. 5. Indexy spotřebitelských cen - duben 2023
12. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2023
12. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2023

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10