Newsletter - 18/2022

 

6. května 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
2. 5. Porážky hospodářských zvířat - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 5.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2022
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu letošního roku 2,4 %. Meziročně se snížil o 1,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,0 %, u žen 2,8 %.
2. 5.
Výroba masa na jatkách - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 5.
Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2021
Ztráty vody v Česku v roce 2021 meziročně poklesly o 0,2 %, když dosáhly hodnoty 14,9 %. Češi loni denně spotřebovali v průměru 93,2 litru vody, což bylo o 2,1 litru více než v předchozím roce. Vodou z veřejných vodovodů nebyla zásobena čtyři procenta obyvatel země.
2. 5.
Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 5.
Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 5.
Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
2. 5.
Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 5.
Velikostní skupiny obcí - 2001-2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 5.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 5.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2022
V důsledku uplatnění nových demografických vah po Sčítání 2021 se meziročně snížily absolutní počty zaměstnaných, nezaměstnaných i ekonomicky neaktivních. Působením této změny populačních údajů se celková zaměstnanost v 1. čtvrtletí 2022 meziročně snížila na 5 140,7 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) klesl na 130,3 tis. a počet ekonomicky neaktivních 15letých a starších se snížil na 3 552,3 tis.
4. 5.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 5.
Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
ČSÚ zveřejnil další tematický okruh výsledků ze Sčítání 2021 - údaje o složení obyvatelstva podle mateřského jazyka. Pro téměř 9 milionů obyvatel Česka je mateřským jazykem čeština jako jediný jazyk, dalších 217,5 tis. uvedlo jako svůj mateřský jazyk český v kombinaci s některým dalším jazykem. Další nejčastěji uváděné jazyky byly slovenský a ukrajinský.
5. 5. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 18. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2022
9. 5. Index stavební produkce - březen 2022
9. 5. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2022
9. 5. Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2022
9. 5. Index stavební produkce - březen 2022
9. 5. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2022
9. 5. Bytová výstavba - březen 2022
9. 5. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2022
9. 5. Stavební povolení - březen 2022
9. 5. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2022
9. 5. Průmysl - březen 2022
9. 5. Stavebnictví - březen 2022
9. 5. Index průmyslové produkce - březen 2022
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2022
9. 5. Stavební povolení - březen 2022
9. 5. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - březen 2022
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - březen 2022
9. 5. Průmysl - měsíční data - březen 2022
9. 5. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 12. týden / březen 2022
9. 5. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 12. týden / březen 2022
10. 5. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - březen 2022
10. 5. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - březen 2022
10. 5. Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - březen 2022
10. 5. Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2022
10. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2022
10. 5. Indexy spotřebitelských cen - duben 2022
10. 5. Maloobchod - březen 2022
10. 5. Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 1. čtvrtletí 2022
10. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2022
10. 5. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2022
10. 5. Stavy hospodářských zvířat - 2022
10. 5. Soupis hospodářských zvířat - 2022
10. 5. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2022
10. 5. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2022
10. 5. Hospodářská zvířata podle krajů - 2022
11. 5. Služby - 1. čtvrtletí 2022
11. 5. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2022
11. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2022
11. 5. Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2022
11. 5. Návštěvnost v hotelech - březen 2022
11. 5. Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2022
11. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2022
11. 5. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - březen 2022
13. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2022
13. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10