Newsletter - 18/2020

 

4. května 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
27. 4. Indexy cen průmyslových výrobců - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 4.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 4.
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2019
ČR je stále na čtvrté příčce s nejvyšší mírou zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let. Dvě třetiny států EU ve 4. čtvrtletí roku 2019 překročilo stanovený národní cíl v zaměstnanosti 20–64letých osob. Průměrná míra zaměstnanosti členských zemí EU28 ovšem na 75% hranici nedosáhla. Celková průměrná míra nezaměstnanosti států EU činila ve 4. čtvrtletí loňského roku 6,3 %. Mezi zeměmi EU byla v České republice celková obecná míra nezaměstnanosti ve 4. čtvrtletí roku 2019 výrazně nejnižší, míra nezaměstnanosti mužů u nás činila 1,8 procent, nezaměstnanost žen v ČR byla 2,4 %.
29. 4.
Ochrana průmyslového vlastnictví - 2020
Domácí přihlašovatelé podali v roce 2019 k patentové ochraně celkem 767 svých vynálezů nebo nových technických řešení a ve stejném roce bylo subjektům z Česka uděleno 512 patentů. Dominovaly mezi nimi podniky, které podaly 48 % ze všech patentových přihlášek. Čtvrtina přihlášek pocházela od fyzických osob, 21 % jich podaly veřejné vysoké školy a 5 % veřejné výzkumné instituce.
30. 4.
Statistika&My – duben 2020
Jak se u nás bydlí? Jaká byla bytová výstavba v roce 2019. Posílila konjunktura růst cen nemovitostí? Jaký dopad bude mít současná koronavirová pandemie na trh s bydlením v České republice? Odpovědi nejen na tyto otázky přináší poslední číslo časopisu, jehož tématem je „Bydlení v Česku“.
30. 4.
Zemědělství - 1. čtvrtletí 2020
V 1. čtvrtletí dosáhla výroba masa 110 866 tun, meziročně o 2,0 % více. Z toho bylo 18 392 tun (−0,3 %) hovězího, 52 040 tun (+3,1 %) vepřového a 40 399 tun (+1,8 %) drůbežího. Ceny jatečného skotu byly meziročně mírně nižší (−2,3 %), podobně jako ceny jatečných kuřat (−1,1 %). Pokračoval růst cen jatečných prasat (+35,8 %) na hodnotu 47,34 Kč v průměru za kg jatečně upraveného těla, tj. o 0,88 Kč/kg více než v minulém čtvrtletí. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 787 590 tis. litrů mléka (+6,2 %) za průměrnou cenu 8,89 Kč za litr.
30. 4.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2020
Míra zaměstnanosti
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v březnu 74,5 % a oproti březnu 2019 se snížila o 0,7 p. b. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v březnu letošního roku 2,0 % a meziročně se snížila o 0,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,8 %, míra nezaměstnanosti žen 2,2 %.
30. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 18. kalendářní týden 2020
30. 4.
Věkové složení obyvatelstva - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 4.
Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 4.
Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích - 2000-2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 4.
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců - 2010-2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 4.
Sklizeň zemědělských plodin podle krajů - 2002-2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 4.
Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 5.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2020
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2020 meziročně snížila o 28,1 tis. osob a dosáhla 5 277,4 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) klesl o 3,6 tis. Obecná míra nezaměstnanosti stagnovala na 2,0 %. Podstatně se zvýšil počet neaktivních ve věku 15 a více let, a to o 58,7 tis.
4. 5.
Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
5. 5. Porážky hospodářských zvířat - březen 2020
5. 5. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2020
5. 5. Výroba masa na jatkách - březen 2020
6. 5. Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2020
6. 5. Maloobchod - březen 2020
7. 5. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - březen 2020
7. 5. Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2020
7. 5. Index stavební produkce - březen 2020
7. 5. Bytová výstavba - březen 2020
7. 5. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2020
7. 5. Stavební povolení - březen 2020
7. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2020
7. 5. Zahraniční obchod se zbožím - březen 2020
7. 5. Stavební povolení - březen 2020
7. 5. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - březen 2020
7. 5. Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2020
7. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2020
7. 5. Průmysl - březen 2020
7. 5. Stavebnictví - březen 2020
7. 5. Průmysl - měsíční data - březen 2020
7. 5. Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice - 2019
7. 5. Index průmyslové produkce - březen 2020
7. 5. Index stavební produkce - březen 2020
7. 5. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2020
7. 5. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - zpřesněná data 2019
11. 5. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2020
11. 5. Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2020
11. 5. Návštěvnost v hotelech - březen 2020
11. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2020
11. 5. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2020
11. 5. Služby - 1. čtvrtletí 2020
11. 5. Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2020 - doplnění
11. 5. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - březen 2020
11. 5. Služby - měsíční indexy tržeb - březen 2020
11. 5. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - březen 2020
11. 5. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2020
11. 5. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2020

 

Příští newsletter vyjde v pondělí 11. května.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10