Newsletter - 18/2019

 

7. května 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
29. 4. Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání - 2017
V roce 2017 měla terciární vzdělání v České republice již téměř čtvrtina (23,9 %) obyvatel ve věku 25 až 64 let, tj. o deset p. b. více než před deseti roky. Pro zajímavost ve věkové skupině 25 až 34 let měla toto vzdělání v průměru již třetina osob a v Praze dokonce 57 % - s tím, že tyto podíly jsou výrazně vyšší u žen než u mužů.
30. 4. Tisková konference:
15 let České republiky v EU
Zapojení České republiky do vnitřního trhu Evropské unie mělo na český zahraniční obchod významný vliv. Zahraniční bilance se zbožím dosahovala ve většině let po vstupu kladného salda, v roce 2018 to bylo 123,5 mld. korun. Nejvíce se vyváží do Německa, v komoditách vede vývoz motorových vozidel.
30. 4.
Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování - 4. čtvrtletí 2018
Odvětví finančního zprostředkování vykázalo 1. – 4. čtvrtletí roku 2018 nárůst průměrného počtu zaměstnanců ve fyzických osobách o 2,2 %. Průměrná mzda fyzických osob se meziročně zvýšila o 4,7 % na 53 877 Kč.
30. 4. Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2018
Celková průměrná nezaměstnanost států EU zůstala na úrovni 6,7 %. Mezi sledovanými zeměmi EU je v České republice míra nezaměstnanosti ve 4. čtvrtletí roku 2018 nadále nejnižší, míra nezaměstnanosti mužů u nás činí dokonce 1,6 %Česká republika je na třetí příčce s nejvyšší mírou zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let.
30. 4. Zemědělství - 1. čtvrtletí 2019
Výroba masa v 1. čtvrtletí 2019 se držela meziročně na stejné úrovni. Celkově bylo vyrobeno 108 674 tun masa (−0,1 %), z toho hovězího 18 456 tun (+6,0 %), vepřového 50 496 tun (−2,8 %) a drůbežího 39 685 tun (+1,1 %). Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu meziročně klesly o 3,3 %, ceny jatečných prasat byly nižší o 2,6 % a ceny jatečné drůbeže se snížily o 0,8 %. Nákup mléka dosáhl 741,5 mil. litrů (+0,6 %). Zemědělci prodávali mléko v průměru za 9,11 Kč/litr, jeho cena se držela na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí loňského roku (+0,2 %).
30. 4.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2019
Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v březnu 75,5 % a oproti březnu 2018 se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 82,4 %, míra zaměstnanosti žen 68,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 49,0 %, ve věku 30–49 let 89,1 % a ve skupině osob 50–64letých 75,2 %.
30. 4. Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2019
Počty obyvatel v obcích po promítnutí územních změn k 1. 1. 2019 na základě demografické bilance narozených, zemřelých a migrace.
V publikaci jsou uvedeny i všechny čtyři vojenské újezdy s nulovým počtem obyvatel.
30. 4.
Věkové složení obyvatelstva - 2018
Věkové složení obyvatelstva, zpracované na základě bilance přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva v roce 2018. Data jsou zpracována podle pohlaví a jednotek věku k 1. 1. 2018, 1. 7. 2018 a 31. 12. 2018 podle regionů soudržnosti, krajů a okresů. Na úrovni republiky počet obyvatel podle pohlaví, jednotek věku a rodinného stavu k 31. 12. 2018.

30. 4.
Sklizeň zemědělských plodin podle krajů – 2002–2018
Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji o sklizni a hektarových výnosech zemědělských plodin v krajích České republiky od roku 2002.
2. 5.
Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2018
Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v roce 2018 činil 94,7 %, podíl obyvatel napojených na kanalizaci představoval 85,5 %. Meziročně cena vzrostla v průměru cena pitné vody o 0,90 Kč/m3 z 37,20 Kč/m3 na 38,10 Kč/m3 bez DPH, cena stočného vzrostla v průměru o 0,60 Kč/m3 z 32,80 Kč/m3 na 33,40 Kč/m3 bez DPH.
2. 5. O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše
Publikace srozumitelnou a odlehčenou formou představuje svět statistiky. Poodkrývá zákruty, jimiž musí statistici proplout na cestě za kvalitními ukazateli a o kterých by měli uživatelé vědět, aby s údaji mohli správně pracovat. Nabízí tipy, jak se vyhnout chybám i jak je rozpoznat. Vysvětluje, o čem vypovídají nejznámější statistické ukazatele a o čem naopak nikoliv.

Připravujeme:
6. 5. Porážky hospodářských zvířat - březen 2019
6. 5. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2019
6. 5. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2019
6. 5. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019
7. 5. Maloobchod - březen 2019
7. 5. Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2019
7. 5. Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice - 2018
9. 5. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - březen 2019
9. 5. Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2019
9. 5. Průmysl - březen 2019
9. 5. Stavebnictví - březen 2019
9. 5. Průmysl - měsíční data - březen 2019
9. 5. Index stavební produkce - březen 2019
9. 5. Stavební povolení - březen 2019
9. 5. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2019
9. 5. Bytová výstavba - březen 2019
9. 5. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019
9. 5. Zahraniční obchod - březen 2019
9. 5. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - březen 2019
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - březen 2019
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - březen 2019
9. 5. Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2019 
9. 5. Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2019
9. 5. Stavební povolení - březen 2019
9. 5. Index stavební produkce - březen 2019
9. 5. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - březen 2019
10. 5. Návštěvnost v hotelech - březen 2019
10. 5. Služby - 1. čtvrtletí 2019
10. 5. Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2019
10. 5. Služby - měsíční indexy tržeb - březen 2019
10. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2019
10. 5. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - březen 2019
10. 5. Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2019 - doplnění
10. 5. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - březen 2019

Informace ze světa:
29. 4. Eurostat: Nezaměstnanost se v roce 2018 v regionech EU pohybovala od 1 do 35 %
29. 4. Destatis:
Jen dva ze tří obyvatel venkova se do nemocnice dostanou do 15 minut
29. 4. Statistics Sweden:
Více než polovina absolventů doktorského studia pracuje v oboru

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 54 22
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10