Newsletter - 17/2021

 

23. dubna 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
19. 4. Statistika&My – duben
Každý obyvatel ČR v průměru ročně spotřebuje 796,7 kg potravin. V Česku stoupá životní úroveň i spotřeba potravin. Kolik potravin si vyrobíme sami? Plýtvání potravinami v českých domácnostech.
19. 4.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 4. Tisková zpráva:
Nemusíte čekat na komisaře, sečíst se můžete i bez něj
Sčítací komisaři roznášejí listinné formuláře. Doručují je v předem oznámeném termínu, za dodržení aktuálních epidemických opatření. Sečíst se ale snadno můžete i bez komisaře – třeba online nebo prostřednictvím listinného formuláře, který získáte na kontaktním místě sčítání.

20. 4.
Indexy cen výrobců - březen 2021
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 1,8 %, průmyslových výrobců o 1,4 %, stavebních prací o 0,6 % a tržních služeb pro podniky o 0,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,4 %, ceny průmyslových výrobců o 3,3 %, stavebních prací o 1,9 % a tržních služeb pro podniky o 0,7 %.
20. 4.
Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 10. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 10. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4. Tisková zpráva:
Jak odevzdat listinný formulář
Zdarma poštou v odpovědní obálce a na kontaktních místech. To jsou možnosti, jak snadno odevzdat vyplněné listinné sčítací formuláře probíhajícího Sčítání 2021 a splnit svou zákonnou povinnost. Až do konce sčítání se každý může stále sečíst také online.  
21. 4. Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 4. čtvrtletí 2020
Opětovné zpřísnění opatření proti šíření koronaviru ve 4. čtvrtletí zasáhlo všechny sektory ekonomiky. Nejviditelnější byl dopad na hospodaření vládních institucí, které čelily zvýšeným výdajům na řešení krize. To způsobovalo prudké zvýšení deficitu a dluhu. Hrubá přidaná hodnota nefinančních podniků poklesla, před větším propadem ziskovosti je ale ochránily zvýšené dotace. Celkový růst příjmů domácností ovlivnily zejména stabilizační programy. Omezení možností spotřeby vedlo domácnosti k prudkému nárůstu úspor. U nefinančních podniků i domácností došlo k propadu investiční aktivity.
22. 4. Tisková zpráva: Co dělat, když při vyplňování formuláře udělám chybu
Modře nebo černě píšící propiska, velká tiskací písmena, začernění chyb a zápis pouze do určených polí. To je několik důležitých zásad, jak správně vyplnit listinný sčítací formulář. Chybovat je lidské, poradíme tedy i jak postupovat, když se při vyplňování něco nepodaří. Sčítací formuláře je třeba vyplnit do 11. května, buď v listinné podobě, nebo online.
22. 4.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 4.
Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 4.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 4.
Indexy cen průmyslových výrobců - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 4.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 4.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2020 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)
Pravidelné konzultace mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem ověřily výši schodku hospodaření a dluhu vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 1. dubna 2021. Bylo potvrzeno, že saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2020 schodkem ve výši 348,0 miliard Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 6,2 % HDP, a zadlužení sektoru dosáhlo na konci roku 2020 úrovně 38,1 % HDP.

23. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 16. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
26. 4. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - březen 2021
26. 4. Konjunkturální průzkum - duben 2021
26. 4. Konjunkturální průzkumy - duben 2021
26. 4. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - duben 2021
27. 4. Informační společnost v číslech 2021 (anglicky) - 2021 (pouze anglicky)
27. 4. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 11. kalendářní týden 2021
27. 4. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 11. kalendářní týden 2021
30. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 17. kalendářní týden 2021
30. 4. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2021
30. 4. Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2021
30. 4. Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2021
30. 4. Věkové složení obyvatelstva - 2020
30. 4. Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce - 2020
30. 4. Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích - 2000-2020
30. 4. Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností - 2020
30. 4. Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech - 2010-2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10