Newsletter - 17/2020

 

24. dubna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
20. 4. Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností - 2018
Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o věkovém složení mužů a žen (jednotky věku) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Prahu.
21. 4.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 4.
Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2020
V 1. čtvrtletí 2020 oproti 4. čtvrtletí 2019 vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,1 % a ceny průmyslových výrobců o 0,7 %, ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,6 % a ceny stavebních prací, podle odhadů, o 1,0 %. V 1. čtvrtletí 2020 byly meziročně ceny zemědělských výrobců nižší o 3,6 %, ceny
průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 %, stavebních prací, podle odhadů, o 4,2 % a tržních služeb pro podniky o 2,5 %.
21. 4.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 4.
Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 4.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 4.
Indexy cen výrobců - březen 2020
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,2 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %. Vzrostly ceny stavebních prací o 0,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,5 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,2 %, vyšší byly ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, stavebních prací o 4,0 % a tržních služeb pro podniky o 2,8 %.
22. 4.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - únor 2020
Vývozní ceny se v únoru snížily o 0,8 %, dovozní ceny klesly o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %.

22. 4.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
22. 4.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2019 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 4.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 4.
Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
23. 4.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 4.
Konjunkturální průzkumy - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 4.
Konjunkturální průzkum - duben 2020
Celková důvěra v ekonomiku zaznamenala v dubnu bezprecedentní snížení. Souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, a rovněž dílčí indikátory zaznamenaly největší meziměsíční poklesy od počátku sledování. Souhrnný indikátor důvěry oproti březnu klesl o 19,6 bodu na hodnotu 74,8, indikátor důvěry podnikatelů o 19,3 bodu na hodnotu 73,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 20,4 bodu na hodnotu 80,1. Ukazatele jsou nižší i ve srovnání s dubnem loňského roku, indikátor důvěry spotřebitelů dokonce s nejvyšším meziročním poklesem od počátku sledování.
24. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 17. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
24. 4.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
27. 4. Indexy cen průmyslových výrobců - březen 2020
27. 4. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - březen 2020
29. 4. Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2019
29. 4. Ochrana průmyslového vlastnictví - 2020
30. 4. Zemědělství - 1. čtvrtletí 2020
30. 4. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2020
30. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 18. kalendářní týden 2020
30. 4. Věkové složení obyvatelstva - 2019
30. 4. Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2020
30. 4. Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích - 2000-2019
30. 4. Příjmy domácností zaměstnanců a důchodců - 2010-2018
30. 4. Sklizeň zemědělských plodin podle krajů - 2002-2019
30. 4. Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností - 2019
4. 5. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2020
4. 5. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2020

 

Příští newsletter vyjde v pondělí 4. května.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10