Newsletter - 16/2021

 

16. dubna 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
12. 4. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4.
Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2021
V únoru 2021 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,1 %, dovozní ceny se zvýšily o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 4,5 %, dovozní ceny o 2,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %.
13. 4.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2021
V 1. čtvrtletí 2021 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2020 o 1,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2021 o 2,2 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než ve 4. čtvrtletí 2020.
13. 4. Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2021
Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 2,3 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v únoru.
13. 4.
Indexy spotřebitelských cen - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 9. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 9. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 4. Tisková zpráva:
Rozpracovaný elektronický formulář můžete poslat ostatním členům domácnosti k doplnění
Jeden člověk může snadno sečíst celou domácnost. Tam, kde si chce každý vyplnit údaje sám za sebe, není nic jednoduššího než sdílet elektronický sčítací formulář pomocí vygenerovaného odkazu. Díky němu se ostatní členové domácnosti přihlásí do formuláře a mohou pokračovat s vyplňováním vlastních údajů.

14. 4.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - březen 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 4.
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2019
V roce 2019 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj osm miliard korun. Jednu třetinu z této částky představovala nepřímá podpora prostřednictvím daňových odpočtů.
14. 4. Tisková zpráva: Sčítací komisaři dnes vyrážejí do terénu s oznámením, kdy budou roznášet listinné formuláře. Oznámení vhodí do schránky nebo vyvěsí na domech
Sčítání 2021 se od 17. dubna dostane do své druhé fáze, kdy budou sčítací komisaři roznášet lidem listinné sčítací formuláře. Stále ale platí, že se lze z pohodlí domova a tedy bez kontaktu s kýmkoliv dalším sečíst i online prostřednictvím elektronického formuláře.
15. 4.
Organizační statistika - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 4.
Historické srovnání rostlinné produkce - 2020 (předběžná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 4.
Historické srovnání živočišné produkce - 2020 (předběžná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 15. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - duben 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
19. 4. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2020
20. 4. Indexy cen výrobců - březen 2021
20. 4. Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2021
20. 4. Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2021
20. 4. Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2021
20. 4. Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2021
20. 4. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2021
20. 4. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 10. kalendářní týden 2021
20. 4. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 10. kalendářní týden 2021
21. 4. Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 4. čtvrtletí 2020
22. 4. Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2020
22. 4. Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2020
22. 4. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2020
22. 4. Indexy cen průmyslových výrobců - březen 2021
22. 4. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2020
22. 4. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2020 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)
23. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 16. kalendářní týden 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10