Newsletter - 16/2020

 

17. dubna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
14. 4. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 4.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2020
Spotřebitelské ceny klesly v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle doprava a v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v únoru.
14. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 4.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 4.
Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2020
V únoru 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,8 %, dovozní ceny o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně vývozní a dovozní ceny klesly shodně o 3,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %.
14. 4.
Indexy spotřebitelských cen - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 4.
Vývoj ekonomiky České republiky - 4. čtvrtletí 2019
Meziroční tempo hospodářského růstu v průběhu celého roku 2019 zpomalovalo. Celkově se hrubý domácí produkt loni zvýšil o 2,5 %. Domácí spotřeba přitom tvořila stabilní pilíř růstu. Pokračující navyšování mezd se ale promítalo do cenového vývoje, zejména u služeb.
15. 4.
Organizační statistika - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 4.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - březen 2020
Spotřebitelské ceny klesly v březnu proti únoru o 0,1 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb klesly o 0,6 %.
15. 4.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 4.
Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 4.
Česko v číslech - 2019
Demografický, sociální a ekonomický vývoj Česka v posledních letech ze statistického pohledu ve vizualizované podobě (grafy, kartogramy, jednoduché tabulky a texty), včetně mezinárodního srovnání a regionálního pohledu. Doplněno stručnou metodikou a přehledem zdrojů dat.
17. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
20. 4. Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností - 2018
21. 4. Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2020
21. 4. Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2020
21. 4. Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2020
21. 4. Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2020
21. 4. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2020
21. 4. Indexy cen výrobců - březen 2020
21. 4. Informační společnost v číslech (anglicky) - 2020 (pouze anglicky)
22. 4. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - únor 2020
22. 4. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2019
22. 4. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2019 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)
23. 4. Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
23. 4. Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
23. 4. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
24. 4. Konjunkturální průzkumy - duben 2020
24. 4. Konjunkturální průzkum - duben 2020
24. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 17. kalendářní týden 2020
24. 4. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - duben 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10