Newsletter - 16/2017

 

21. dubna 2017

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
18. 4. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
18. 4.
Organizační statistika - 1. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2017
Ceny zemědělských výrobců v 1. čtvrtletí 2017 oproti 4. čtvrtletí 2016 vzrostly o 1,2 %, průmyslových výrobců o 1,3 % a stavebních prací, podle odhadů, o 0,3 %. Ceny tržních služeb se snížily o 0,2 %. V 1. čtvrtletí 2017 byly meziročně vyšší ceny
průmyslových výrobců o 2,7 %, stavebních prací, podle odhadů, o 1,2 % a tržních služeb o 0,7 %. Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,2 %.
20. 4.
Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2017
V únoru 2017 rostly meziměsíčně vývozní a dovozní ceny shodně o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,5 %, dovozní ceny o 5,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 96,9 %.
20. 4.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - únor 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Indexy cen výrobců - březen 2017
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 2,0 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 1,1 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,4 %, průmyslových výrobců o 3,0 %, stavebních prací o 1,3 % a tržních služeb o 1,1 %.
20. 4.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 4.
Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
20. 4.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
21. 4.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2016
Pravidelná aktualizace časových řad.  
21. 4.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad.  
21. 4.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
21. 4.
Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2016
Pravidelná aktualizace časových řad. 
21. 4.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2016
Přebytek hospodaření sektoru vládních institucí za rok 2016 byl v průběhu pravidelných konzultací s Eurostatem revidován směrem dolů o 1,7 mld. na 27,6 mld. Kč (oproti údajům publikovaným 3. 4. 2017). V relativním vyjádření tak přebytek dosáhl 0,58 % HDP. K mírné revizi ve výši 0,01 procentního došlo také v roce 2015, v němž deficit vzrostl na 0,64 % HDP. Výše dluhu zůstala nezměněna.

Připravujeme:
24. 4. Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - v roce 2016 (pouze anglicky)
24. 4. Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry - duben 2017
24. 4. Konjunkturální průzkum - duben 2017
24. 4. Příjmy a životní podmínky domácností - 2016
24. 4. Informační společnost v číslech (anglicky) - 2014-2016 (pouze anglicky)
25. 4. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - březen 2017
25. 4. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - únor 2017
25. 4. Indexy cen průmyslových výrobců - březen 2017
28. 4. Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování - 4. čtvrtletí 2016
28. 4. Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2017
28. 4. Věkové složení obyvatelstva - 2016

Informace ze světa:
18. 4. Eurostat: Máte rádi kvízy? Zkuste ty z Eurostatu
20. 4. Statistics Norway: Internetové verze deníků jsou stále oblíbenější
21. 4. Eurostat: Téměř pětina území EU28 je chráněná

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10