Newsletter - 15/2021

 

9. dubna 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
5. 4. Tisková zpráva: Při sčítání uvádějte skutečné, nikoliv úředně hlášené bydliště
Jedním z největších přínosů sčítání je šance získat reálný obrázek o tom, kde lidé bydlí a pracují. To umožňuje cílit veřejné služby tam, kde jsou skutečně zapotřebí. Z toho důvodu se sčítací formulář neptá na trvalý pobyt, ale na obvyklou adresu. Jde přitom o zcela unikátní data, která nelze zjistit jiným způsobem.
6. 4.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4. Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2020
Pravidelná čtvrtletní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech v roce 2020 formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). V tomto vydání jsou také zařazeny vybrané údaje z výběrového šetření Životní podmínky 2020 (EU-SILC) o příjmech domácností a nákladech na bydlení.
6. 4.
Index nabídkových cen bytů - 1. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 8. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 8. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4. Tisková zpráva:
Jak na home office vyplnit údaj o dojíždění do práce
Při Sčítání 2021 zjišťuje Český statistický úřad také informace o dojíždění do práce či do školy. Jedná se o unikátní údaje, které na celorepublikové úrovni nelze jiným způsobem zjistit.
Vzhledem k mimořádné situaci spojené s pandemií covidu-19 pracuje v současné době řada lidí z domova a na distanční výuce jsou také žáci a studenti škol. Ti všichni však do příslušných políček ve formuláři vyplní takové údaje, které budou platit po návratu do „normálu“, až skončí protipandemická opatření.
7. 4. Tisková zpráva:
Sčítání je velký test připravenosti Česka na digitalizaci
Sčítání 2021 je jedinečný projekt eGovernmentu, který stojí na propojení údajů celkem devíti rozsáhlých registrů státní správy a údajů z informačních systémů samotného sčítání. Na přípravě tohoto největšího statistického projektu desetiletí se kromě Českého statistického úřadu podílí zejména Česká pošta, zapojena byla i Státní pokladna Centrum sdílených služeb, řada ministerstev a obcí.
7. 4.
Indexy tržeb v maloobchodě - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Maloobchod - únor 2021
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v únoru snížily reálně o 3,0 %, bez očištění o 5,8 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 2,8 %.
7. 4.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Služby - měsíční indexy tržeb - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Průmysl - měsíční data - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Index stavební produkce - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Bytová výstavba - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Stavební povolení - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Zahraniční obchod se zbožím - únor 2021
Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 22,5 mld. Kč, který byl meziročně o 2,2 mld. Kč vyšší.
8. 4.
Zahraniční obchod se zbožím - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Index stavební produkce - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Průmysl - únor 2021
Průmyslová produkce v únoru reálně meziročně klesla o 2,6 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,0 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,7 %.
8. 4.
Stavebnictví - únor 2021
Stavební produkce v únoru reálně meziročně klesla o 11,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,3 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 30,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 8,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 15,6 % bytů méně.
8. 4.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Index průmyslové produkce - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Návštěvnost v hotelech - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Stavební povolení - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - únor 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Tisková zpráva:
Všichni senioři se mohou ode dneška sečíst elektronicky. I ti se starými typy občanských průkazů
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Český statistický úřad rozšířil elektronickou identifikaci také o nejstarší typy dokladů. Ministerstvo včera předalo statistikům data a držitelé více než dvacet let starých občanských průkazů mohou ode dneška založit svůj vlastní elektronický formulář i na tento typ dokladu. V České republice se to týká zhruba 15 000 obyvatel starších 85 let.
8. 4. Tisková zpráva:
Menší obce jsou ve sčítání aktivní
Průběžná data ukazují, že i menší obce mohou v online sčítání směle konkurovat větším či dokonce i krajským městům. Představujeme žebříček TOP 5 nejaktivnějších obcí v každém kraji.
9. 4.
Úplné náklady práce - definitivní údaje - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
12. 4. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - leden 2021
13. 4. Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2021
13. 4. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - březen 2021
13. 4. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - únor 2021
13. 4. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2021
13. 4. Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2021
13. 4. Indexy spotřebitelských cen - březen 2021
13. 4. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - březen 2021
13. 4. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 1. čtvrtletí 2021
13. 4. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - únor 2021
13. 4. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad) - 9. kalendářní týden 2021
13. 4. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 9. kalendářní týden 2021
14. 4. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - březen 2021
14. 4. Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2019
15. 4. Organizační statistika - 1. čtvrtletí 2021
15. 4. Historické srovnání rostlinné produkce - 2020 (předběžná data)
15. 4. Historické srovnání živočišné produkce - 2020 (předběžná data)
15. 4. Statistika&My - duben 2021
16. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 15. kalendářní týden 2021
16. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - duben 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10