Newsletter - 15/2020

 

9. dubna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
6. 4. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. až 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná čtvrtletní informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech v roce 2019 formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). V tomto vydání jsou zařazeny také vybrané údaje z výběrového šetření Životní podmínky 2019 (EU-SILC) o příjmech domácností a nákladech na bydlení.
6. 4.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Index stavební produkce - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Bytová výstavba - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Stavební povolení - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Zahraniční obchod se zbožím - únor 2020
Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 22,4
 mld. Kč, který byl meziročně o 6,2 mld. Kč vyšší.
6. 4.
Zahraniční obchod se zbožím - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Stavební povolení - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Průmysl - únor 2020
Průmyslová produkce v únoru po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,1 %.
6. 4.
Stavebnictví - únor 2020
Stavební produkce v únoru reálně meziročně vzrostla o 5,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů se meziměsíčně nezměnila. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 1,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 26,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 2,5 % bytů více.
6. 4.
Porážky hospodářských zvířat - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Průmysl - měsíční data - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Index nabídkových cen bytů - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Index průmyslové produkce - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Index stavební produkce - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 4.
Výroba masa na jatkách - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Indexy tržeb v maloobchodě - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Maloobchod - únor 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v únoru zvýšily reálně o 3,9 %, bez očištění o 7,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly.
7. 4.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Služby - měsíční indexy tržeb - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 4.
Demografie – 1. čtvrtletí 2020
Regionální diferenciace plodnosti podle typologie venkova. Vyšetřenost údajů o dojížďce ve sčítání lidu v roce 2011 a jejich rekonstrukce pomocí metody Jaro-Winkler. Diabetici v Česku v období 2010–2017 se zaměřením na pacienty v péči diabetologických ambulancí.
7. 4.
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2018
V roce 2018 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na svůj výzkum a vývoj 7,6 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se tato podpora zvýšila o více než jednu miliardu. Nepřímá veřejná podpora prostřednictvím daňovým odpočtům se na této částce podílela jednou třetinou.

8. 4.
Návštěvnost v hotelech - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 15. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 4.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 4.
Úplné náklady práce - definitivní údaje - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
14. 4. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - únor 2020
14. 4. Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2020
14. 4. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - březen 2020
14. 4. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 1. čtvrtletí 2020
14. 4. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2020
14. 4. Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2020
14. 4. Indexy spotřebitelských cen - březen 2020
15. 4. Vývoj ekonomiky České republiky - 4. čtvrtletí 2019
15. 4. Organizační statistika - 1. čtvrtletí 2020
15. 4. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - březen 2020
15. 4. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - březen 2020
16. 4. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2019
17. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - duben 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10