Newsletter - 15/2019

 

12. dubna 2019
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.
 

Vydali jsme:
8. 4. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Návštěvnost v hotelech - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Průmysl - únor 2019
Průmyslová produkce v únoru po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,4 %.
8. 4.
Stavebnictví - únor 2019
Stavební produkce v únoru po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,8 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 10,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 3,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 1,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 25,1 % bytů více.
8. 4.
Průmysl - měsíční data - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Index stavební produkce - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Stavební povolení - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Bytová výstavba - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Zahraniční obchod - únor 2019
Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,6 mld. Kč, který byl meziročně o 1,4 mld. Kč nižší.
8. 4. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2018 (revize 2)
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Stavební povolení - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Index stavební produkce - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
8. 4. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 4. Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2017
V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj (ukazatel GERD) v České republice rekordní hodnoty 90,4 mld. Kč, z toho v soukromých podnicích byla na zde provedený výzkum a vývoj vynaložena více než polovina této částky (54,3 mld. Kč). Oproti roku 2016 narostly výdaje na výzkum a vývoj v soukromých podnicích o 15,7 %. Od roku 2010 výdaje soukromých podniků na VaV kontinuálně rostou průměrným ročním tempem ve výši 10 %. 
10. 4. Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zrychlil na 3,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v únoru. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst cen od října 2012.
10. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 4. Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 4. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 4. Úplné náklady práce - definitivní údaje - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 4. Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2019
V únoru 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,4 %, dovozní ceny o 3,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %.
10. 4.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - leden 2019
Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zrychlil na 3,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v únoru. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst cen od října 2012.
11. 4. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4. Odměňování zdravotnických pracovníků
Mediánový výdělek lékařů v roce 2017 činil přes 55 tisíc korun za měsíc, od roku 2012 se zvýšil o 9 tisíc korun. U všeobecných sester a porodních asistentek byl ve stejném období nárůst o zhruba 7 tisíc korun na 31,5 tisíce korun.  Nejvíce, přes 35 tisíc korun, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.
11. 4.
Informační technologie ve zdravotnictví v České republice - 2017
Již pouze tři procenta českých lékařů nemají ve své samostatné ordinaci k dispozici počítač.  
11. 4. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - duben 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 4. Volby do zastupitelstev obcí - II. díl - 2018
12. 4. Index průmyslové produkce - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
 

Připravujeme:
15. 4. Tisková konference: Vývoj české ekonomiky v roce 2018
15. 4. Organizační statistika - 1. čtvrtletí 2019
15. 4. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - březen 2019
15. 4. Historické srovnání rostlinné produkce - 2018 (předběžná data)
16. 4. Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2019
16. 4. Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2019
16. 4. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2019
16. 4. Indexy cen výrobců - březen 2019
16. 4. Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2019
16. 4. Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2019
17. 4. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2018
18. 4. Indexy spotřebitelských cen - březen 2019
18. 4. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - únor 2019
 

Informace ze světa:
9. 4. Eurostat: Obchod s Čínou skončil v roce 2018 ztrátou 185 mld. eur
10. 4. Statistcs Netherlands: Čtvrtina mladých dospělých má nadváhu
11. 4. Statistics Iceland: Islanďané se vloni stěhovali nejčastěji do Dánska, na ostrov mířili Poláci

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 54 22
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10