Newsletter - 13/2023

 

31. března 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
27. 3. Bilance rostlinných výrobků - 2. pololetí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 3. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - únor 2023
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v únoru 2,5 %, tedy stejně jako v únoru předchozího roku. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 2,9 %.
30. 3. Výsledky sčítání 2021 - otevřená data
Více než 2,1 milionu osob vyjíždí do zaměstnání mimo obec svého obvyklého pobytu, tedy 40,9 % všech zaměstnaných osob se zjištěným místem pracoviště. Téměř 560 tisíc žáků a studentů navštěvuje školu mimo obec obvyklého pobytu, což představuje 39,1 % všech studentů se zjištěným místem školy. Vyplývá to z údajů o dojížďce do zaměstnání a škol z výsledků Sčítání 2021.
31. 3. Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3. Index cen bytových nemovitostí - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3. Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2022
Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2022 reálně klesl o 5,4 % a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně snížila o 0,8 %. Míra úspor klesla proti roku 2021 o 2,1 p. b. na 17,3 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 6,2 % HDP.
31. 3. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 4. čtvrtletí 2022 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 13. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3. Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3. Obce Královéhradecka - 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
3. 4. Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 4. čtvrtletí 2022
3. 4. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (anglicky) - 4. čtvrtletí 2022 (pouze anglicky)
3. 4. Deficit a dluh vládních institucí - 4. čtvrtletí 2022
3. 4. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2022
3. 4. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2022
3. 4. Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2022
3. 4. Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2022
3. 4. Výroba masa na jatkách - únor 2023
3. 4. Pracovní místa v ČSÚ - duben 2023
3. 4. Porážky hospodářských zvířat - únor 2023
3. 4. Úřední deska ČSÚ - duben 2023
3. 4. Hlavní makroekonomické ukazatele
3. 4. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2022 (První notifikace, údaje zaslané Eurostatu)
3. 4. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2022
3. 4. Registr ekonomických subjektů – otevřená data - březen 2023
4. 4. Daňová podpora výzkumu a vývoje - 2021
5. 4. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2022
5. 4. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 4. čtvrtletí 2022
5. 4. Indexy tržeb v maloobchodě - únor 2023
5. 4. Maloobchod - únor 2023
5. 4. Index nabídkových cen bytů - 1. čtvrtletí 2023
5. 4. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - únor 2023
5. 4. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - únor 2023
6. 4. Zahraniční obchod se zbožím - únor 2023
6. 4. Index stavební produkce - únor 2023
6. 4. Index průmyslové produkce - únor 2023
6. 4. Zahraniční obchod se zbožím - únor 2023
6. 4. Stavební produkce a zakázky - únor 2023
6. 4. Stavební povolení a bytová výstavba - únor 2023
6. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 14. kalendářní týden 2023
6. 4. Stavební povolení - únor 2023
6. 4. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - únor 2023
6. 4. Průmysl - únor 2023
6. 4. Stavebnictví - únor 2023
6. 4. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - únor 2023
6. 4. Průmysl - měsíční data - únor 2023
6. 4. Úplné náklady práce - definitivní údaje - 2021

 

Přejeme Vám radostné Velikonoce.
Příští newsletter vyjde mimořádně v úterý 11. dubna 2023.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10