Newsletter - 13/2022

 

1. dubna 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
28. 3. Bilance rostlinných výrobků - 2. pololetí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2021
Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2021 reálně vzrostl o 3,9 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně stoupla o 5,1 %. Míra úspor klesla proti roku 2020 o 1,1 p. b. na 20,1 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 6,1 % HDP.
31. 3.
Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Index cen bytových nemovitostí - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 4. čtvrtletí 2021 (revidovaná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - únor 2022
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v únoru letošního roku 2,5 %. Meziročně se snížil o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,8 %, u žen 3,2 %.
31. 3.
Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2. díl - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Obce Královéhradecka - 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Obce Plzeňského kraje - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Deficit a dluh vládních institucí - 4. čtvrtletí 2021
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 schodku 105,2 mld. Kč, což představovalo 6,5 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,3 % HDP, zatímco výdaje 46,8 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 4,2 p. b. na 41,9 % HDP.

1. 4.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2021 - revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 13. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Porážky hospodářských zvířat - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Výroba masa na jatkách - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Pracovní místa v ČSÚ - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2021 (První notifikace, údaje zaslané Eurostatu)
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2021 schodkem ve výši 5,9 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2021 úrovně 41,9 % HDP, při meziročním nárůstu o 4,2 procentního bodu (p. b.).
 

Připravujeme:
4. 4. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
5. 4. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj,  Moravskoslezský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2021
5. 4. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 4. čtvrtletí 2021
5. 4. Index nabídkových cen bytů - 1. čtvrtletí 2022
5. 4. Indexy tržeb v maloobchodě - únor 2022
5. 4. Maloobchod - únor 2022
5. 4. Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - únor 2022
5. 4. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - únor 2022
6. 4. Zahraniční obchod se zbožím - únor 2022
6. 4. Index stavební produkce - únor 2022
6. 4. Index stavební produkce - únor 2022
6. 4. Bytová výstavba - únor 2022
6. 4. Stavební povolení - únor 2022
6. 4. Průmysl - únor 2022
6. 4. Stavebnictví - únor 2022
6. 4. Index průmyslové produkce - únor 2022
6. 4. Zahraniční obchod se zbožím - únor 2022
6. 4. Stavební povolení - únor 2022
6. 4. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - únor 2022
6. 4. Zahraniční obchod se zbožím podle vybraných zemí - únor 2022
6. 4. Průmysl - měsíční data - únor 2022
7. 4. Počet zemřelých - týdenní a měsíční časové řady - 8. týden / únor 2022
7. 4. Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data - 8. týden / únor 2022
8. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 14. kalendářní týden 2022
8. 4. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - únor 2022
8. 4. Návštěvnost v hotelech - únor 2022
8. 4. Úplné náklady práce - definitivní údaje - 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10