Newsletter - 13/2019

 

29. března 2019
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.
 

Vydali jsme:
25. 3. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů – březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění – únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 3. Konjunkturální průzkum – březen 2019
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti únoru poklesl o 1,2 bodu na hodnotu 97,0. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil o 1,0 bodu na hodnotu 95,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,8 bodu na hodnotu 104,6. Ve srovnání s březnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
25. 3. Indexy cen průmyslových výrobců – únor 2019

Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 3. Konjunkturální průzkumy – březen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 3. Bilance rostlinných výrobků – 2. pololetí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 3. Informační společnost v číslech – 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 3. Statistika&My – březen 2019
Tématem březnového čísla časopisu jsou Češi na síti. Na sociální síti je už každý druhý, on-line kupujeme hlavně oblečení, české děti se chodí na internete hlavně bavit. ČSÚ se stabilně těší velké důvěře veřejnosti. Sčítání lidu domů a bytů 2021 – méně otázek, úsporněji, on-line.
29. 3. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) – 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 3. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR – 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 3. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních – 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 3. Návštěvnost v hotelech – 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 3. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení – 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 3. Obce Královéhradecka – 2019
Publikace navazuje na Statistickou ročenku Královéhradeckého kraje 2018 a doplňuje ji o údaje podle obcí kraje.
29. 3. Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi – 2007–2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 3. Proměny věkového složení obyvatelstva ČR – 2001–2050
Podle věku se bude nejvýrazněji měnit seniorská skupina osob, v roce 2001 činila na celkové populaci 13,9 %, do roku 2017 narostla na 19,2 % a v roce 2050 by měla představovat 28,6 %. Dětská složka sice od roku 2008 rostla, v roce 2017 představovala 15,7 %, nicméně od roku 2022 by měla absolutně i relativně klesat a v roce 2050 se podílet na celku z 14,8 %. Lidé v produktivním věku tvořili v roce 2001 70,2 %, od roku 2009 se tato složka snižuje – na 65,0 % v roce 2017 a očekává se její pokles až na 56,5 % v roce 2050.  
 

Připravujeme:
1. 4. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky – 4. čtvrtletí 2018
1. 4. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS – čtvrtletní údaje – 4. čtvrtletí 2018
1. 4. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – únor 2019
1. 4. Hlavní makroekonomické ukazatele
1. 4. Pracovní místa v ČSÚ
2. 4. Čtvrtletní sektorové účty – 4. čtvrtletí 2018
2. 4. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost – 4. čtvrtletí 2018
3. 4. Deficit a dluh vládních institucí – 4. čtvrtletí 2018
3. 4. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí – 4. čtvrtletí 2018
3. 4. Dluh sektoru vládních institucí – 4. čtvrtletí 2018
3. 4. Finanční účty sektoru vládních institucí – 4. čtvrtletí 2018
3. 4. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí – 2018
3. 4. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí – 2018
4. 4. Porážky hospodářských zvířat – únor 2019
5. 4. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. až 4. čtvrtletí 2018
5. 4. Doprava – naturální ukazatele čtvrtletní – 4. čtvrtletí 2018
5. 4. Maloobchod – únor 2019
5. 4. Index nabídkových cen bytů – 1. čtvrtletí 2019
5. 4. Služby – měsíční indexy tržeb – únor 2019
5. 4. Indexy tržeb v maloobchodě – únor 2019
5. 4. Tržní služby – měsíční indexy tržeb – únor 2019
5. 4. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech – únor 2019
 

Informace ze světa:
26. 3. Eurostat: Produkce elektroodpadu se stále zvyšuje  
28. 3. Statistics Norway: Zájem o studium pedagogiky se zvyšuje i mezi muži
28. 3. Eurostat: Více než pět hodin týdně cvičí 28 % obyvatel EU
 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.
 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 54 22
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 1 82 Praha 1