Newsletter - 12/2020

 

20. března 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
16. 3. Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2019
Údaje o evidenčním počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a průměrných mzdách v národním hospodářství v členění podle odvětví, území, sektorů a velikosti.

16. 3.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Stavební povolení - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Indexy cen výrobců - únor 2020
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 0,5 %, ceny stavebních prací o 0,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,2 %, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,7 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 3,8 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 %, stavebních prací o 4,4 % a tržních služeb pro podniky o 2,4 %.
16. 3.
Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2020
V lednu 2020 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně snížily o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 2,1 %, dovozní ceny o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %.
16. 3.
Index průmyslové produkce - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3.
Index stavební produkce - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 3.
Index stavební produkce - leden 2020 (doplňující informace)
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 3.
Pohyb obyvatelstva - rok 2019
Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2019 vzrostl o 44,1 tisíce na 10,69 milionu. Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace, přirozenou měnou populace nepatrně ztratila. Živě narozených dětí meziročně mírně ubylo, počet sňatků se naopak dále mírně zvýšil.
20. 3.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - rok 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 3.
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2019
Předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva od počátku roku.

20. 3.
Konjunkturální průzkumy - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 3.
Konjunkturální průzkum - březen 2020
Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem, oproti únoru poklesl o 3,2 bodu na hodnotu 94,4. Indikátor důvěry podnikatelů se rovněž snížil o 3,2 bodu na hodnotu 93,1. Indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 3,6 bodu na hodnotu 100,5.  Ve srovnání  s březnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
20. 3.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 12. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 3.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 1/2020 (pouze anglicky)
Nové číslo recenzovaného vědeckého časopis vydávaného Českým statistickým úřadem od roku 1964. Strategickým cílem periodika je tvořit platformu umožňující národním a mezinárodním statistickým a výzkumným institucím prezentovat pokrok a výsledky komplexních analýz z oblastí ekonomické, sociální a enviromentální.

Připravujeme:
24. 3. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - leden 2020
24. 3. Informační společnost v číslech - 2020
25. 3. Bilance rostlinných výrobků - 2. pololetí 2019
25. 3. Indexy cen průmyslových výrobců - únor 2020
25. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - únor 2020
27. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 13. kalendářní týden 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10