Newsletter - 12/2019

 

22. března 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
18. 3.  Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3. 
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3. 
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3. 
Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3. 
Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3. 
Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3. 
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3. 
Indexy cen výrobců - únor 2019
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 % a tržních služeb pro podniky o 1,3 %. Ceny průmyslových výrobců a ceny stavebních prací se shodně zvýšily o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,2 %, ceny průmyslových výrobců o 3,6 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,4 %.
18. 3. 
Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 3. 
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 3. 
Indexy spotřebitelských cen - únor 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 3. 
Pohyb obyvatelstva - rok 2018
Počet obyvatel České republiky vzrostl o 39,7 tisíce na 10,650 milionu. Na přírůstku se podílela zahraniční migrace i přirozená měna. Počet živě narozených meziročně stagnoval, počet zemřelých se zvýšil. Sňatků bylo nejvíce za posledních jedenáct let.
21. 3. 
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - rok 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 3. 
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
21. 3. 
Příjmy a životní podmínky domácností - 2018
Ohrožení příjmovou chudobou se týká 9,6 % Čechů. Česká republika se řadí k evropským zemím s vůbec nejnižším podílem takto ohrožených osob. Ačkoli peněžní příjmy domácností v průběhu let postupně rostou, samotná míra ohrožení příjmovou chudobou stále osciluje v rozmezí 9–10 % a týká se tak přibližně každého jedenáctého obyvatele ČR.
21. 3. 
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - leden 2019
Vývozní ceny v lednu klesly o 0,3 %, dovozní ceny se snížily o 0,6 % a směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %.

22. 3. 
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 1/2019 (pouze anglicky)
Nová Statistika č. 1/2019 přináší odborné analytické články zaměřené se např. na odhad marží a jejich zachycení v systému národních účtů, analýzu dat a hostování webových stránek, statistickou kvalitu či e-commerce a také příspěvky ke 100. výročí československé (české) státní statistiky - to vše a ještě více od autorů z českých i zahraničních odborných a vědeckých institucí (ČSÚ, VŠE, VUT, Eurostat, OECD, ad.).

Připravujeme:
25. 3. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - březen 2019
25. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - únor 2019
25. 3. Konjunkturální průzkum - březen 2019
25. 3. Indexy cen průmyslových výrobců - únor 2019
25. 3. Konjunkturální průzkumy - březen 2019
26. 3. Bilance rostlinných výrobků - 2. pololetí 2018
26. 3. Informační společnost v číslech - 2018
29. 3. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 4. čtvrtletí 2018
29. 3. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 4. čtvrtletí 2018
29. 3. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2018
29. 3. Návštěvnost v hotelech - 2018
29. 3. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - 2018
29. 3. Obce Královéhradecka - 2019
29. 3. Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi – 2007–2018
29. 3. Proměny věkového složení obyvatelstva ČR – 2001–2050

Informace ze světa:
20. 3. Eurostat: Kdo jsou největší obchodní partneři zemí EU? Pro Kypr to na straně vývozu jsou Kajmanské ostrovy
20. 3. Statistics Austria: Zaměstnanost se v roce 2018 zvýšila, přibylo plných úvazků
21. 3. Eurostat: Lesy a lesní půda pokrývá 43 % rozlohy EU, třetina z toho je ve Finsku a Švédsku

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10