Newsletter - 11/2023

 

17. března 2023

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
13. 3. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - únor 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3. Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3. Maloobchod - leden 2023
Meziročně se tržby v maloobchodě v lednu snížily reálně o 7,7 %, meziměsíčně vzrostly o 0,3 %.
14. 3.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3. Obchodní výměna mezi Českem a Slovenskem je i po 30 letech velmi intenzivní
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3. Indexy cen výrobců - únor 2023
Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 0,7 % a meziročně vzrostly o 22,2 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 16,0 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 10,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,1 % a meziročně o 5,6 %.
15. 3.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3. Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3. Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - leden 2023
V lednu 2023 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, meziročně rostly o 8,6 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,0 %, meziročně se zvýšily o 8,1 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,8 %, meziročně 100,5 %.
15. 3.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3. Statistika&My - březen 2023
Hlavním tématem březnového vydání je jak nám slouží ICT. Dovíte se mj., že polovina velkých firem zaznamenala bezpečnostní incident v oblasti IT či že v ICT sektoru převažují služby, ale také to, že nám umělá inteligence nerozumí a že ČSÚ chce učinit své systémy přívětivější uživatelům. Na 52 stranách je toho však mnohem více.
15. 3.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - leden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3. Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3. Pozvánka na tiskovou konferenci: Obyvatelstvo České republiky v roce 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 3. Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 11. kalendářní týden 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 3. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2023
Součástí prvního vydání již 65. ročníku časopisu Demografie jsou tři rozsáhlé příspěvky: Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku, Náhradní výživné v České a Slovenské republice, Partnerská soužití v Česku podle vzdělanostní struktury – vývoj v manželstvích a kohabitacích mezi lety 2010 a 2020.
17. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 3. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 1/2023 (pouze anglicky)
První letošní číslo přináší osm analýz, jejichž tématem je mj. nestranný odhad rozptylu technik náhodné odezvy pro průměr populace, hodnocení dopadu pandemie Covid-19 na spotřebitelské výdaje v Turecku analýzou strukturálních zlomů či popis kterak změny minimální mzdy ovlivňují spotřebu domácností.

Připravujeme:
20. 3. Indexy cen průmyslových výrobců - únor 2023
21. 3. Tisková konference:
Obyvatelstvo České republiky v roce 2022
21. 3. Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - rok 2022
21. 3. Pohyb obyvatelstva - rok 2022
21. 3. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2022
22. 3. Vývoj ekonomiky České republiky - 4. čtvrtletí 2022
22. 3. Informační společnost v číslech - 2023
24. 3. Časové řady vybraných indikátorů důvěry - březen 2023
24. 3. Konjunkturální průzkumy - březen 2023
24. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 12. kalendářní týden 2023
24. 3. Konjunkturální průzkumy - březen 2023
24. 3. Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2022
24. 3. Souhrnný zemědělský účet - předběžná data 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10