Newsletter - 11/2022

 

18. března 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
14. 3. Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3.
Maloobchod - leden 2022
Meziročně se tržby v maloobchodě v lednu zvýšily reálně o 8,5 %, meziměsíčně vzrostly o 1,6 %.
14. 3.
Služby - měsíční indexy tržeb a produkce - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 3. Oznámení:
Změny v publikování dat v obchodě, dopravě a službách
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží - leden 2022
V lednu 2022 vývozní a dovozní ceny meziměsíčně poklesly shodně o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 10,0 %, dovozní ceny o 12,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,5 %.
15. 3.
Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Indexy cen výrobců - únor 2022
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 3,0 % a meziročně o 22,9 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 2,2 % a meziročně o 21,3 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 0,6 % a
meziročně o 8,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 1,8 % a meziročně byly vyšší o 4,3 %.
15. 3.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Statistika&My - březen 2022
Tématem březnového čísla je „Co víme o inflaci“. Z ostatních článků vybíráme: Na sociální síti je každý druhý podnik a 5 milionů osob; Turistika za covidu; Poskytujeme nejvčasnější a současně nejdetailnější informace o podnicích, říká Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
15. 3.
Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 3.
Penzijní schémata - 2019
Penzijní nároky českých domácností dosáhly ke konci roku 2019 úrovně 301 % HDP. Představují hodnotu nároku současných i budoucích penzistů ze všech typů penzí, tedy starobní, invalidní, pozůstalostní a sirotčí.

16. 3.
Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 3.
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2020
V roce 2020 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj 7,6 mld. Kč. Zatímco dotace na podnikový výzkum a vývoj ze státního rozpočtu a ze zdrojů EU zůstaly v obdobné výši jako v roce 2019, daňová podpora této činnosti poklesla o 23 % na 2,1 mld. Kč. Jde o nejnižší hodnotu od roku 2012.
18. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 11. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 3.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 1/2022 (pouze anglicky)
První letošní číslo odborného recenzovaného anglickojazyčného čtvrtletníku ČSÚ.

18. 3.
Registr ekonomických subjektů – otevřená data
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
21. 3. Pohyb obyvatelstva - rok 2021
21. 3. Obyvatelstvo - měsíční ČŘ - rok 2021
21. 3. Tisková konference:
Obyvatelstvo České republiky v roce 2021
21. 3. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2021
21. 3. Indexy cen průmyslových výrobců - únor 2022
22. 3. Vývoj ekonomiky České republiky - 4. čtvrtletí 2021
22. 3. Informační společnost v číslech 2022 - 2022
24. 3. Konjunkturální průzkumy - březen 2022
24. 3. Časové řady vybraných indikátorů důvěry - březen 2022
24. 3. Konjunkturální průzkumy - březen 2022
25. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 12. kalendářní týden 2022
25. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - únor 2022
25. 3. Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2021

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10