Newsletter - 11/2020

 

13. března 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
9. 3. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 3.
Zahraniční obchod se zbožím - leden 2020
Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,1
 mld. Kč, který byl meziročně o 2,4 mld. Kč nižší.
9. 3.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 3.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 3.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2020
Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 3,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v lednu.
10. 3.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 3.
Návštěvnost v hotelech - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 3.
Příjmy a životní podmínky domácností - 2019
Náklady domácností na bydlení za rok 2019 činily v průměru 5 799 Kč na domácnost a měsíc, tedy stouply oproti předchozímu roku jen velmi mírně. Podíl příjmů, které domácnosti vynakládaly na bydlení, se během posledních pěti let snižoval, neboť příjmy domácností rostly v průměru rychleji než jejich náklady na bydlení. V roce 2019 tento podíl činil průměrně 15,2 %. 
10. 3.
Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2019
Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2019 dosáhl 17,5 mld. Kč, meziročně vzrostl o 11,9 %. V časové řadě 2011 až 2019 se jedná o čtvrtou nejvyšší hodnotu podnikatelského důchodu.
10. 3.
Indexy spotřebitelských cen - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 3.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Historické srovnání živočišné produkce - 2019 (předběžná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Historické srovnání rostlinné produkce - 2019 (předběžná data)
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Index stavební produkce - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Bytová výstavba - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Stavební povolení - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Průmysl - leden 2020
Průmyslová produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,3 %.
12. 3.
Stavebnictví - leden 2020
Stavební produkce v lednu reálně meziročně vzrostla o 6,0 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,4 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 16,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 6,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 0,6 % bytů méně.
12. 3.
Průmysl - měsíční data - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Stavební zakázky - rok 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Stavební zakázky - 4. čtvrtletí 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Průmysl - čtvrtletní data - rok 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 3.
Průmysl - roční data - rok 2019 (revize 1)
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 3.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3.
Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 11. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3.
Maloobchod - leden 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu zvýšily reálně o 4,7 %, bez očištění o 4,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,9 %.
13. 3. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3.
Služby - měsíční indexy tržeb - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 3.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
16. 3. Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2019
16. 3. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 4. čtvrtletí 2019
16. 3. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 4. čtvrtletí 2019
16. 3. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 4. čtvrtletí 2019
16. 3. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 4. čtvrtletí 2019
16. 3. Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2019
16. 3. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 4. čtvrtletí 2019
16. 3. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - leden 2020
16. 3. Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2020
16. 3. Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2020
16. 3. Stavební povolení - leden 2020
16. 3. Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2020
16. 3. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2020
16. 3. Indexy cen výrobců - únor 2020
16. 3. Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2020
16. 3. Index průmyslové produkce - leden 2020
16. 3. Index stavební produkce - leden 2020
16. 3. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2020
17. 3. Index stavební produkce - leden 2020 (doplňující informace)
20. 3. Pohyb obyvatelstva - rok 2019
20. 3. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - rok 2019
20. 3. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2019
20. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 12. kalendářní týden 2020
20. 3. Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 1/2019 (pouze anglicky)

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10